Ulf Rikter-Svendsen

Virksomhetsleder ved ROBUST, samtaletilbud til barn, unge og familier i Oslo.

Se flere innlegg av Ulf Rikter-Svendsen

KOMMENTAR 08/05

Svarteperspillet i Osloskolen

Ulf Rikter-Svendsen
Read article "Svarteperspillet i Osloskolen"