Sol Gangsaas

Virksomhetsleder ved Kampen Omsorg +, bo- og tjenestetilbud for personer over 67 år.

Se flere innlegg av Sol Gangsaas

KOMMENTAR 08/05

Det er i møte med andre vi blir til

Sol Gangsaas
Read article "Det er i møte med andre vi blir til"