Ragnhild Østmo

Seniorrådgiver, næringslivssamarbeid, Kirkens Bymisjon i Oslo.

Se flere innlegg av Ragnhild Østmo

KOMMENTAR 08/06

Fornøyde ansatte – og jackpot for alle?

Ragnhild Østmo
Seniorrådgiver, næringslivssamarbeid, Kirkens Bymisjon i Oslo.
Read article "Fornøyde ansatte – og jackpot for alle?"