Foto: Sveinung Arnestad/ barneombudet

Inga Bejer Engh

Barneombud

Barneombud. Jobber for barns rettigheter, og at barn og unges stemmer i Norge skal bli hørt. Utdannet jurist og er tidligere tingretts­dommer og statsadvokat.

Se flere innlegg av Inga Bejer Engh

KOMMENTAR 11/06

Kjærlighet er gratis

Inga Bejer Engh
Barneombud
Read article "Kjærlighet er gratis"