Bianca Irina Cristea

Sosialarbeider

Jeg jobber som sosialkonsulent på Kirkens Bymisjons kafé for mennesker i rus- og gatemiljøene i Oslo, Møtestedet, og på akuttovernattingen for fattige tilreisende. Jeg skriver fra jobbhverdagen min herfra.

Se flere innlegg av Bianca Irina Cristea

FORTELLING 25/06

Den tapte bursdagen

Bianca Irina Cristea
Sosialarbeider
Read article "Den tapte bursdagen"

FORTELLING 24/05

Hva skjer når man mister håpet?

Bianca Irina Cristea
Sosialarbeider
Read article "Hva skjer når man mister håpet?"