Kirkens Bymisjons oppdrag er blant annet å avdekke og forandre. Våre oppgaver er blant annet å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har ansvar og makt i samfunnet, og kan dekkes til av dem som opplever den. Gjennom bloggen vår Bystemmer vil vi si våre meninger om opplevelser og problemstillinger vi møter i vårt arbeid. Vi vil bidra til å vise hva nød, krenkelse og urettferdig gjør med mennesker, og skape håp og nye muligheter.

DEBATT 10/02

Rettshjelpsordningen – en tragisk illusjon?

Anna Bitte Fagermo
Read article "Rettshjelpsordningen – en tragisk illusjon?"

DEBATT 01/12

Vi stålsetter oss i kampen for et varmere samfunn

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Vi stålsetter oss i kampen for et varmere samfunn"

DEBATT 22/11

Forby den skadelige konverteringsterapien

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Forby den skadelige konverteringsterapien"

DEBATT 24/06

Slag-ord

Knut Størdal
Read article "Slag-ord"

DEBATT 17/06

Møtt med kjærlige blikk

Arne Liljedahl Lynngård
Read article "Møtt med kjærlige blikk"

DEBATT 14/06

Alle menneske skal erfare respekt, rettferd og omsorg!

Birte M. Aasen
Read article "Alle menneske skal erfare respekt, rettferd og omsorg!"

DEBATT 27/12

Nyttårsønske: Tre steg mot ein meir human asylpolitikk

Frode Eick
Tidligere daglig leder på Helsesenteret for papirløse
Read article "Nyttårsønske: Tre steg mot ein meir human asylpolitikk"

DEBATT 01/12

Bryt tausheten om hiv

Liss-Tone Bakkehaug
Read article "Bryt tausheten om hiv"

DEBATT 13/09

Kunsten å jobbe – ikke for alle?

Olav R. Thelle
Leder, Aktivitetshuset Prindsen
Read article "Kunsten å jobbe – ikke for alle?"

DEBATT 19/05

Tre grep for å sikre rusavhengige bedre rettssikkerhet

Jørgen Markus Jørgensen
Read article "Tre grep for å sikre rusavhengige bedre rettssikkerhet"

DEBATT 16/03

Slik kan frivilligsentralene bidra til integrering

Esther Marie Lier
Read article "Slik kan frivilligsentralene bidra til integrering"

DEBATT 09/03

Feil å blokkere eskortesider

Olav Lægdene
Leder på Nadheim - Kirkens Bymisjons senter for mennesker som selger eller bytter seksuelle tjenester
Read article "Feil å blokkere eskortesider"