Kirkens Bymisjons oppdrag er blant annet å avdekke og forandre. Våre oppgaver er blant annet å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har ansvar og makt i samfunnet, og kan dekkes til av dem som opplever den. Gjennom bloggen vår Bystemmer vil vi si våre meninger om opplevelser og problemstillinger vi møter i vårt arbeid. Vi vil bidra til å vise hva nød, krenkelse og urettferdig gjør med mennesker, og skape håp og nye muligheter.

DEBATT 11/11

Plass i herberget?

Nanna Voldner
Read article "Plass i herberget?"

DEBATT 04/06

Når bosted avgjør om du overlever

Linnea Näsholm
Read article "Når bosted avgjør om du overlever"

DEBATT 24/02

Støtte – ikke straff, er veien å gå.

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Støtte – ikke straff, er veien å gå."

DEBATT 22/01

Barn som bruker vold trenger skolen.

Ulf Rikter-Svendsen
Read article "Barn som bruker vold trenger skolen."

DEBATT 18/01

Samfunnet svikter oss

Bianca Irina Cristea
Sosialkonsulent
Read article "Samfunnet svikter oss"

DEBATT 11/12

Hva vet du om fattigdom i Norge?

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Hva vet du om fattigdom i Norge?"

DEBATT 30/11

Hva er det som skjer?

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Hva er det som skjer?"

DEBATT 10/02

Rettshjelpsordningen – en tragisk illusjon?

Anna Bitte Fagermo
Read article "Rettshjelpsordningen – en tragisk illusjon?"

DEBATT 01/12

Vi stålsetter oss i kampen for et varmere samfunn

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Vi stålsetter oss i kampen for et varmere samfunn"

DEBATT 22/11

Forby den skadelige konverteringsterapien

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Forby den skadelige konverteringsterapien"

DEBATT 24/06

Slag-ord

Knut Størdal
Read article "Slag-ord"

DEBATT 17/06

Møtt med kjærlige blikk

Arne Liljedahl Lynngård
Read article "Møtt med kjærlige blikk"