Kirkens Bymisjons oppdrag er blant annet å avdekke og forandre. Våre oppgaver er blant annet å se og avdekke krenkelse og nød. Nøden er ofte skjult for dem som har ansvar og makt i samfunnet, og kan dekkes til av dem som opplever den. Gjennom bloggen vår Bystemmer vil vi si våre meninger om opplevelser og problemstillinger vi møter i vårt arbeid. Vi vil bidra til å vise hva nød, krenkelse og urettferdig gjør med mennesker, og skape håp og nye muligheter.

DEBATT 27/12

Nyttårsønske: Tre steg mot ein meir human asylpolitikk

Frode Eick
Daglig leder på Helsesenteret for papirløse
Read article "Nyttårsønske: Tre steg mot ein meir human asylpolitikk"

DEBATT 01/12

Bryt tausheten om hiv

Liss-Tone Bakkehaug
Read article "Bryt tausheten om hiv"

DEBATT 13/09

Kunsten å jobbe – ikke for alle?

Olav R. Thelle
Leder, Aktivitetshuset Prindsen
Read article "Kunsten å jobbe – ikke for alle?"

DEBATT 19/05

Tre grep for å sikre rusavhengige bedre rettssikkerhet

Jørgen Markus Jørgensen
Read article "Tre grep for å sikre rusavhengige bedre rettssikkerhet"

DEBATT 16/03

Slik kan frivilligsentralene bidra til integrering

Esther Marie Lier
Read article "Slik kan frivilligsentralene bidra til integrering"

DEBATT 09/03

Feil å blokkere eskortesider

Olav Lægdene
Leder på Nadheim - Kirkens Bymisjons senter for mennesker som selger eller bytter seksuelle tjenester
Read article "Feil å blokkere eskortesider"

DEBATT 01/03

Gje papirlause helsehjelp!

Frode Eick
Daglig leder på Helsesenteret for papirløse
Read article "Gje papirlause helsehjelp!"

DEBATT 12/02

Jeg vil ikke være med!

Adelheid Firing Hvambsal
Generalsekretær i Kirkens Bymisjon
Read article "Jeg vil ikke være med!"

DEBATT 05/02

Kunst er livet!

Lilli Kanck
Read article "Kunst er livet!"

DEBATT 05/02

Kjære barneombud, tenk deg om!

Kirsten Frigstad
Leder 24sju - døgnåpne helse- og velferdstilbud til de mest utsatte rusavhengige i Oslo
Read article "Kjære barneombud, tenk deg om!"

DEBATT 28/01

Skal man ikke få hvile på t-banestasjonene, Ruter?

Per Morten Clausen
Read article "Skal man ikke få hvile på t-banestasjonene, Ruter?"

DEBATT 01/12

Vi trenger flere sykehjemsprester – ikke færre!

Olga Tvedt
Read article "Vi trenger flere sykehjemsprester – ikke færre!"