De vi mistet av syne.

I koronatiden har vi mistet mange av de unge deltakerne våre av syne.
På Forandringshuset skaper vi tillit og relasjoner med unge på Holmlia.
Det vil ta tid å bygge det opp igjen
.

Fra Forandringshuset Holmlia før korona-pandemien. (Foto: Torstein Ihle).

Når Forandringshuset har holdt stengt i korona-tida, har vi sett at ungdommene ikke har noe sted å være. Noen henger ute, i regn og blest. Går fra hjørne til hjørne, i et lokalmiljø der ingenting er åpent for dem. Andre er inne. Treffer venner sjeldnere og sjeldnere, bruker time etter time på mobil og skjerm. Mange av de unge vi har bygd opp gode relasjoner til har vi nå mistet av syne. Det vil ta tid å bygge opp de relasjonene igjen når vi kan åpne.

Barn og unge har rett på en meningsfull fritid. For mange bidrar Forandringshuset til dette på ulike måter. Noen går på en organisert fritidsaktivitet på huset, andre kommer innom en gang iblant for å spise litt og henge med venner, mens andre igjen bruker huset hver dag vi har åpent. De kommer rett etter skolen og er på huset til det stenger. Å bidra til en meningsfull fritid for alle disse unge er en veldig viktig oppgave.

Nye aktiviteter

Krise skaper kreativitet. Vi har gjennom hele pandemien tenkte «hva kan vi tilby av aktivitet nå?». Ofte var svaret på det at vi kunne finne på ting ute, i grupper på alt fra én til 20 ungdommer. Det har vi gjort gjennom hele pandemien.

Vi har blitt gode på å tilby aktivitet på nye og kreative måter.

I sommer arrangerte vi basket- og fotballturneringer til stor suksess i lokalmiljøet. I vår arrangerte vi turer med grupper på fem ungdommer. Vi dro til sjøen, hadde med hengekøyer og lagde middag på bål. De samtalene som kommer frem rundt et bål er kanskje litt andre samtaler en de man ellers har. Vi har blitt gode på å tilby aktivitet på nye og kreative måter. Å være mere ute sammen er noe vi ønsker å gjøre mer av også etter pandemien.Nye aktiviteter

Isolasjon

At fritidstilbud for unge har vært stengt måned etter måned har hatt store konsekvenser for barn og unge. Unge som før pandemien opplevde utenforskap, kan ha opplevd større isolasjon gjennom pandemien. Det kan være fordi voksne på fritidsklubben, som de stoler på og har bygd en relasjon til, ikke er tilgjengelig på samme måte som vanlig, eller fordi hjemmeskole er vanskelig på grunn av trangboddhet og andre utfordringer. Mest av alt tenker jeg på de barna som lever i hjem hvor de voksne ikke klarer å være gode voksne.

Mest av alt tenker jeg på de barna som lever i hjem hvor de voksne ikke klarer å være gode voksne.

Lavterskel møtesteder er en viktig kompenserende arena for alle barn, men kanskje spesielt for de mest utsatte barna. På et slikt møtested opplever du mestring som du ikke får på andre arenaer, og møter voksne som ser ressursene i nettopp deg.

Viktigere enn noen gang

Om pandemien fortsetter, skal vi fortsette å hele tiden tilby det vi kan av aktivitet innenfor de restriksjonene som er. Om det så krever at vi endrer på tilbudet fra uke til uke, så gjør vi det. Nå gleder vi oss til en sommer med mye aktivitet. Vi kan være mye ute sammen, vi skal arrangere turneringer og hytteturer. Vi skal være åpen for alle og nå ut bredt. Samtidig skal vi ha et ekstra øye på de som av ulike årsaker opplever utenforskap. Og vi skal kikke ekstra godt etter nå når pandemien minsker og samfunnet forhåpentligvis vil bevege seg mer mot det normale. For mange barn og unge kan den overgangen bli vanskelig. Jeg tror lavterskel møteplasser, som nettopp kan se de unge som sliter, og som også kan tilby en arena å mestre og å bygge gode relasjoner på, vil være viktigere enn noensinne etter pandemien