Våg å prioritere annerledes, Ropstad.

I Kirkens Bymisjon er vi opprørte fordi tilbud til barn og unge nå stenges og begrenses. Smittevern trumfer ikke alt.

Her er budskapet til barne- og familieminister Kjell Inge Ropstad i vårt møte med han i dag. Temaet var koronasituasjonen og smitteverntiltakenes konsekvenser for barn.

Vi i Kirkens Bymisjon har gått fra å være bekymret for barn til å gå rundt med en klump i magen fordi vi ser at barn og unge sliter skikkelig. I tillegg er vi ganske opprørt. Opprørt fordi tilbud til barn og unge stenges og begrenses til tross for at alle er enige om at barn må prioriteres i den situasjonen vi står i.

Nå har vi sett hva smittevernstiltakene har gjort med barn og ungdom i snart et år. Og det vi har sett begynner også å bli godt dokumentert.

Vi har tre råd til deg fra Kirkens Bymisjon:

1. Bruk all kunnskapen fra mars 2020, til en reell debatt om hvorvidt smittevernhensyn trumfer alt. Og våg å prioritere annerledes.

Hvorfor?
Vi vet at volden har økt. Vi vet at kvaliteten på undervisningen på hjemmeskole ikke blir like god som på skolen, vet at svært mange sliter med tunge tanker. Vi vet at barn i fattige familier systematisk får dårligere kvalitet på sin opplæring, har det tøffest hjemme pga trangboddhet og dårlig råd, og vi ser at pandemien gjør at forskjellene i samfunnet vårt øker.

Det ser vi i Kirkens Bymisjon fordi vi primært jobber i bydeler med høy andel fattigdom. Ungdom vi møter, har ikke eget rom, egen pc eller internett. Hjemmeundervisning kan aldri bli spesielt godt for disse

2. La oss få lov til å ha våre sosiale møteplasser åpne og mulighet til å tilrettelegge fritidstilbud for barn og unge fra fattige bydeler. 

Hvorfor?
 Vi mener at det kan gi bedre smittevern hvis vi kan holde åpnet for små grupper med avstand, enn å stenge ungdom ute fra alt. Vi ser nå at ungdom uansett trekker ut, de henger sammen i store grupper, gjerne utenfor våre tilbud. Vi får ikke lov til å invitere de inn i varmen, men politiet får lov til å be de stikke derfra.  

Og i tillegg: nå klarer vi heller ikke ha utlånssentralene våre, «Skattkammeret», åpne i Oslo og omegn  pga strenge smittevernregler.  Vi ble glad for tilbud om ekstra midler til utlån i vinter og påskeferie, men realiteten i Oslo akkurat nå er at vi er stengt. Vårt felles ønske om å få gjøre mer for sårbare barn er ikke realistiske med så strenge regler som er nå.

3. Ikke steng skoler, og skrot forslaget om å utvide mulighet for hjemmeskole på gult trafikklysnivå.

Hvorfor?
Vi mener at hjemmeskole er direkte skadelig for mange.  Fordi de mister sin eneste kanal til en trygg voksen som kan fange opp hvor fælt de har det hjemme. Vi tror vi må akseptere at kvaliteten på undervisningen ikke er perfekt akkurat nå, og mener barn og unges psykiske helse må gå foran. Det hjelper å møte medelever og læreren din om du lenge har sittet inne på rommet ditt med tunge tanker,  – alene. Kirkens Bymisjon støtter ikke utvidet bruk av hjemmeskole! Mer hjemmeskole er oppskrift på økende forskjeller og igjen at de som har minst rammes hardest.

Det er det vi nå forventer: At barn og unge reelt prioriteres.

Vårt forslag er: La lærere i karantene da være hjemme og elevene på skolen og bruk assistenter til å holde ro i klasserommet heller enn å sende alle elever hjem.

Til slutt: Vi må gå fra å være konstant bekymret til å gjøre ting annerledes. Mye av dette er ressursspørsmål. Å ha nok voksne, store nok lokaler – både på skolen og på fritid. Dette kan løses politisk. Og det er det vi nå forventer: At barn og unge reelt prioriteres. Kompenserende tiltak kan aldri bøte på skaden det gjør for barn at skoler og fritidstilbud stenges ned. Kompenserende tiltak forsterker forskjeller og vil alltid treffe de som trenger det mest, aller minst.   Skal vi ivareta barn og unge må vi løse smittevernregler innenfor skole og fritidssektor som hovedregel og ikke ved å sende barn hjem. Det har vi lært i løpet av dette året.