Tilbud for fattige tilreisende: Gode gjerninger eller solidaritet?

Den statlige tilskuddsordningen som til nå har vært bærebjelken i oppbyggingen av tilbud til fattige tilreisende ble foreslått halvert i statsbudsjett, men kom heldigvis på plass igjen i forliket. Hvorfor er dette så viktig for oss som samfunn?

De siste ti årene har Kirkens Bymisjon utviklet tiltak for fattige tilreisende. Tilbud om akuttovernatting og helseoppfølging dekker grunnleggende behov for seng, mat, dusj, toalett og legehjelp, og fører til at færre må bo ute. Det gir økt livskvalitet for den enkelte, det forebygger helseproblemer og det er bra for oss som samfunn. 

Det er en høyt verdsatt verdi i vårt samfunn å fritt kunne reise og søke arbeid i Europa. Det er enkelt å forstå dette som en ressurs når vi trenger arbeidskraft, men det utfordrer oss når fattigdommen i Europa blir synlig i norske byer. Og det forplikter. Det er vår erfaring at stadig flere stiller seg bak en norsk standard der mennesker skal sikres mulighet til å sove inne og få helsehjelp uavhengig av fattigdom og oppholdsstatus.

Antallet brukere av overnattingsplasser hos Kirkens Bymisjon har vært stabilt de siste årene. Om vinteren er kapasiteten for lav. På de kaldeste dagene må vi avvise mange, vel vitende om at det ikke finnes alternativer. Det er godt forankret i både folkehelsepolitikk og norsk velferdsstatstradisjon å sørge for et minimum av sikkerhetsnett, for alle. Dette er et felt der det nasjonale og europeiske er sammenvevd, og der ulike politikkområder spiller sammen.

Det handler om hvordan vi som samfunn forstår og møter den enkelte, samtidig som det er viktig å heve blikket og forstå dette som europeisk solidaritet. 

Vi mener det er mange gode grunner for å yte humanitær innsats gjennom aktiv statlig politikk overfor europeiske fattige som kommer til Norge. Det handler om hvordan vi som samfunn forstår og møter den enkelte, samtidig som det er viktig å heve blikket og forstå dette som europeisk solidaritet. 

Dette er ikke en historie om enkeltpersoner som søker lykken i vårt land, men om enkeltmennesker som på grunn av økonomiske konjunkturer og europeisk politikk lever i fattigdom og mangler mulighet for å brødfø seg og familien i eget hjemland. 

Vi står midt i en pandemi som sannsynligvis fører til økt fattigdom og bevegelse mellom land i Europa. En krise som vil etterfølges av ny arbeidsledighet gir grunn til å forvente at enda flere vil komme til Norge for å søke inntekt, og at enda flere blir tvunget til å sove ute. 

Kvaliteten i et samfunn vil alltid kunne måles på hvordan det møter de mest sårbare; uansett bakgrunn.

Humanitære og akutte tilbud som dette koster lite, men må forstås som avgjørende forebyggende tiltak som tjener samfunnet på alle nivåer. Kvaliteten i et samfunn vil alltid kunne måles på hvordan det møter de mest sårbare; uansett bakgrunn.