Hva er det som skjer?

Hva er det som skjer med Norge, når vi kan be en 18-åring som har vokst opp i Norge fra han var seks år om å «reise hjem»?

Mustafa Hasan er norsk. Ordføreren i Asker omtaler han som askerbøring. Han er et av våre barn. Det er her han hører hjemme.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Visjonen vår blir tydelig for meg når jeg leser om Mustafa Hasan. Gutten som kom til Norge når han var 6 år. Gutten som er blitt 18 år, og får beskjed om å returnere fra sitt hjemland til et fremmed land.

Det er sterkt å se hvor mange det er som nå kjemper for at han skal få erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vi står også skulder ved skulder med Mustafa Hasan.

Det skal være mulig å få opphold i Norge med begrunnelse i tilknytningen til landet. Likevel er det vurdert at Mustafa Hasan ikke oppfyller dette kravet. Kirkens Bymisjon mener at hvis dette er konsekvensen av dagens lovverk – ja, da må lovverket endres. Det vil gi noen lengeværende barn mulighet til å puste ut.

Hva er det som skjer?, har jeg tenkt når jeg leser i media om Mustafa Hasan. Og hva er det som vil skje? Hva vil skje med den norske gutten? Hva vil skje med de andre norske barna, som frykter at også de får hjemreisebeskjeden i det de fyller 18.

«Hva er det som skjer», heter en av låtene til musikeren Mustafa Hasan. Låten kan du høre her. For Mustafa Hasan er artist. Han er en av de som beriker sitt nærmiljø og vårt land.

Vi håper – og vil kjempe for – at Mustafa Hasans sak blir saken som endret norsk politikk.


Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Jeg er generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Utdannet psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi, med videreutdanning i arbeids-og organisasjonspsykologi.

Se flere innlegg av Adelheid Firing Hvambsal