Fornøyde ansatte – og jackpot for alle?

«Enda mer fornøyd med valg av arbeidsgiver nå 😊», skrev en ansatt hos en av våre samarbeidspartnere, på bedriftens interne chat.

Fra frokostmøte med samarbeidspartnere i næringslivet (foto: Torstein Ihle).

Kommentaren kom i forbindelse med omtale av bedriftens samfunnsengasjement.
Når medarbeidere utbryter slikt, oppleves det strategiske samarbeidet med Kirkens Bymisjon som en jackpot. De aller fleste ønsker at bedriftens samarbeid skal skape engasjement og stolthet internt. Og at det skal bidra inn til FNs bærekraftmål. Dette lykkes vi med – og DET er gøy!

Kan 1+1 bli 3?
Når 50 personer fra byens rus- og gatemiljøer har en jobb å gå til, og når 4000 barn i sårbare livssituasjoner kan delta på aktiviteter i løpet av året, er dette resultater Kirkens Bymisjon ikke får til alene. Som en av topplederne i en bedrift oppsummerte etter flere års samarbeid: «Sammen får vi til mer enn hver for oss»!

«Sammen får vi til mer enn hver for oss»

Strategiske samarbeid med bedrifter har vist oss at FNs bærekraftmål nr. 17: «Sammen for å nå målene» er en grunnsetning for å nå de andre målene. Målet om «god helse», om å gi flere mennesker mulighet til «anstendig arbeid og økonomisk vekst» eller målet om å skape «bærekraftige byer og samfunn» fordrer at partnere med ulik kompetanse og perspektiver inngår strategiske samarbeid. Da ser vi også resultater. Det inspirerer og gir så det monner tilbake.

Utsatt ungdomsmiljø
Så hva var det som førte til at medarbeideren jeg siterte i starten, uttrykte slik begeistring for sin arbeidsgiver?
Bedriften ble som samarbeidspartner, invitert til å delta i oppstarten av et aktivitetshus for ungdom. Dette var i en av Oslos bydeler der 20% av barnefamiliene lever under fattigdomsgrensen. Med et slikt utgangspunkt er ungdommenes tro på egne fremtidsutsikter heller pessimistisk. Bedriften bidro med kompetanse, mulighet for å engasjere sine dyktige medarbeidere som mentorer for ungdommene, og satte i gang en intern innsamlingsaksjon for å skaffe utstyr til huset. Mulighetene skapte et enormt engasjement internt i bedriften, og vil gi ungdommer i et utsatt miljø helt nye muligheter.
Men det var en ledelseskommentar om at samarbeidet var forankret i bedriftens strategi, som utløste den begeistrede uttalelsen.

Reell verdiskapning
Unge, dyktige medarbeidere ønsker ikke grønnvasking. De ønsker arbeidsgivere som tar samfunnsansvar på alvor; bedrifter som inngår strategiske samarbeid med aktører som har en annen kompetanse og ulike perspektiver, og som forankrer engasjementet i bedriftens strategi. Det er da verdiskapningen skjer og alle parter kan oppleve at 1+1=3.