Når arbeidshverdagen er tilbake

Sosial omgang og mulighet for en meningsfull hverdag er viktige elementer for alle mennesker, også for de som rydder gatene.

Arbeidet til I jobb blir satt pris på. (foto: John Arne Kolstø)

Vi befinner oss alle nå i en annerledes verden og situasjon enn vi er vant til. Skoler, barnehager, butikker og mange arbeidsplasser har holdt stengt. Nære relasjoner har blitt litt mindre nære i en tid med søkelys på å ivareta de mest sårbare gruppene i samfunnet. Vi ser nå at restriksjonene gradvis mykes opp og hverdagene blir litt mer gjenkjennelige for de fleste av oss. Vi går mot lysere tider med håp om at vi kan møtes under litt andre omstendigheter enn digitale plattformer, som Skype og Teams.

Da verden rundt oss stengte dørene den 13. mars, ble det også naturlig for Kirkens Bymisjon å gjøre det samme. Våre arbeidere har ryddet Gjøviks gater gjennom hele vinteren, uansett vær og føre. Våre arbeidere har trosset kulde og hålkeføre og stilt opp to dager i uken for å gjøre en viktig jobb for byen. Utstyrt med oransje vester, koster, traller og søppelklyper jobber arbeiderne med å holde gatene fri for sigarettsneiper, snusposer, tomflasker og tyggegummi.

I gjennomsnitt har arbeiderne i Kirkens Bymisjon sitt tiltak I Jobb plukket 25 kilo søppel hver uke. Gjennom et helt år blir dette nærmere ett tonn med sneiper og porsjonsnus. Etter å ha hatt stengte dører i seks uker, var det en ivrig gjeng med arbeidere som møtte til innsats da vi åpnet opp dørene den 27. april. Under strenge smittevernhensyn har vi nå gjennomført vår første arbeidsuke etter at pandemien lammet samfunnet. Arbeiderne våre gir uttrykk for en lettelse og glede over å være i gang igjen, etter uker som for flere har vært preget av stillstand, sosial isolasjon og usikkerhet.

Sosial omgang og mulighet for en meningsfull hverdag er viktige elementer for alle mennesker, også for våre arbeidere i I Jobb. I tillegg er jobben våre arbeidere gjør et viktig bidrag til at byen og gatene blir renere for søppel samtidig som ryddearbeidet gir både mestring og sosialt fellesskap.

Når samfunnet stenges ned, blir trygghet et knapphetsgode som ikke alle er forunt.

Når samfunnet stenges ned slik vi har vært vitne til de siste ukene, blir trygghet et knapphetsgode som ikke alle er forunt. Naturlige møteplasser forsvinner, og mange opplever ensomhet og usikkerhet. Nå når arbeidshverdagen er tilbake i Kirkens Bymisjon, kjenner vi på en glede og takknemlighet over å kunne tilby våre arbeidere litt normalitet i en ellers uvirkelig og for mange ugjenkjennelig verden.

Alle mennesker har iboende ressurser. De fleste av oss ønsker å bidra til fellesskapet og bli møtt med en positiv forventning. Arbeiderne våre ved I Jobb er ikke noe unntak her, men har før oppstarten av I Jobb i desember 2019, hatt få muligheter på Gjøvik for et tilrettelagt arbeid som er tilpasset en varierende dagsform.

De fleste av oss ønsker å bidra til fellesskapet og bli møtt med en positiv forventning.

«Hverdagshelter» var en tilbakemelding to av våre arbeidere fikk under forrige ukes arbeidsøkt, fra en tilfeldig forbipasserende som la merke til innsatsen deres. Et slikt utsagn viser med tydelighet betydningen av jobben som gjøres og at dette verdsettes. Våre arbeidere opplever til stadighet positive tilbakemeldinger fra byens befolkning, noe som forsterker inntrykket av at arbeidet settes pris på.

Våren som er i anmarsj, bærer bud om varmere dager, lysere kvelder og en forsiktig optimisme. Med smittevernregler på innerlommen ønsker våre arbeidere å fortsette den viktige jobben som gjøres, både i et miljøperspektiv, men også i et samfunnsmessig perspektiv for Gjøvik.

(Innlegget ble først publisert i Oppland Arbeiderblad, OA).