Tre grunner for fortsatt kamp for kvinners rettigheter

Kampen for likestilling og like rettigheter har gjort Norge til et bedre land å bo i for flere. 

Likestilling vil også være nøkkelen når vi vil ha et Norge med mindre forskjeller og like muligheter for alle. 

Det er en grunn til at likestilling mellom kjønnene er et av de helt sentrale bærekraftsmålene til FN. Likestilling er et mål i seg selv, og det er også et steg på veien mot flere andre bærekraftsmål.

På kvinnedagen, kampdagen for kvinners rettigheter, vil jeg trekke frem tre grunner til å fortsette kampen for likestilling:

1. Likestilling er rettferdighet 

Likestilling er en menneskerettighet. Derfor kjemper vi for like rettigheter, at alle skal ha mulighet til å bestemme over eget liv, og samme mulighet til å være aktive deltakere i samfunnet.

Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Likestilling henger tett sammen med vår visjon for samfunnet. Likestilling er rettferdighet.

2. Viktig i kampen mot ulikhet og fattigdom

At kvinner kom ut i arbeid har betydd enormt for Norges økonomi – og den enkelte kvinnes økonomi og frihet. Når vi nå ser at forskjellene øker i samfunnet, er jeg sikker på at likestilling er en viktig del av løsningen.

I Kirkens Bymisjon jobber vi mye med barn og familier som lever i fattigdom. Barn med enslig mor eller far har tre ganger så stor sjanse for å tilhøre lavinntektsgruppen som andre barn. Og det store flertallet av enslige forsørgere er kvinner. Dette er en av faktorene som gjør konklusjonen enkel: Skal vi løfte flere barn ut av fattigdom i Norge, og skal vi oppnå målet om større økonomisk likhet, må vi gi kvinner et økonomisk løft.

3. Likestilling er bra for alle

Alle vinner på likestilling. Som samfunn vinner vi på at alle har mulighet til å være aktive deltakere, at alle stemmer blir hørt, at alle har mulighet til å bidra. Jeg har en urokkelig tro på at Norge trenger oss alle.

Vi trenger kvinners perspektiv: Perspektivet til alenemoren, til minoritetskvinnen, til kvinner i og utenfor arbeidslivet. Vi må lære av kvinnene som har kjempet og til de som står i kampen for like muligheter også i 2020.

Gratulerer med kvinnedagen til alle kvinner – og alle menn som står side om side med oss i kampen for rettferdighet.


Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Jeg er generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Utdannet psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi, med videreutdanning i arbeids-og organisasjonspsykologi.

Se flere innlegg av Adelheid Firing Hvambsal