Samfunnets ildsjeler

Det er ganske fantastisk.  At folk som kjemper sin egen kamp mot isolasjon, marginalisering og dårlig råd, likevel har raushet og krefter til å dra andre med seg. De er samfunnets ildsjeler.

Illustrasjonsfoto: Aziz AcharkiUnsplash

På Batteriet møter vi stadig folk som står overfor utfordringer med å føle seg utenfor, alene og maktesløse. Men felles for dem alle, er at de kommer til Batteriet fordi at de har et ønske om å skape forandring. De vil bekjempe utenforskap.

Har ikke gitt opp
Tross all motgang og fordommer de kan ha møtt i livet har de ikke gitt opp. Tvert imot kommer de med håp, pågangsmot og et ønske om å hjelpe. Ikke bare seg selv men også andre i samme situasjon.

Tenk litt over det. Det  er ganske fantastisk at folk som har rikelig å stå i for sin egen del — som kjemper sin egen kamp mot strømmen, kan være marginalisert, eller strever med dårlig økonomi — likevel er så rause at de vil dra andre med seg for  å endre samfunnet til det bedre. Det er en daglig inspirasjon for ansatte på Batteriene rundt om i Norge. Og det er et eksempel til etterfølgelse for alle.

Hos oss kan engasjerte mennesker — genuine ildsjeler — komme med sine glør

Batteriet  er ressurssentre for selvhjelp i fem norske byer, der både enkeltpersoner og organisasjoner kan henvende seg.  Vi jobber for et samfunn med velferd for alle, og for at mennesker i fellesskap får en tydelig stemme mot urett og skjev fordeling av velferdsgoder.

En sterkere stemme.
Noen starter fra scratch, og ønsker hjelp til å finne flere i samme situasjon, danne et styre og starte opp en organisasjon. Andre er allerede et godt stykke på vei, men har behov for noe hjelp. Det kan være til å bli mer synlige, skaffe seg flere medlemmer, få finansiering på plass, eller få en sterkere stemme, mer muskler, ja få reell innflytelse og påvirkningskraft.

Hos oss i Batteriet kan de låne gratis lokaler, datautstyr, møte andre i liknende situasjon, avholde styremøter og planlegge arrangementer. Gjennom hele uken er det muligheter enten for drop-in eller avtalte møter, og det går an å få veiledning, tips og råd.

Gjennom godt samarbeid kan bålet vokse seg stort nok til at det blir synlig på lang avstand.

Ut ifra de ulike behovene som oppstår underveis i slike prosesser, inviteres dyktige foredragsholdere, politikere eller fagpersoner som kan bidra til erfarings-og kunnskapsutveksling. Det holdes kurs og workshops, eller vi bistår praktisk med å produsere informasjonsmateriell. Ikke minst er folk muntrasjonsråd for hverandre. Det trengs gjensidig inspirasjon og støtte før protest-tog, appeller, konferanser eller andre  markeringer.

Glør blir til bål
Batteriet er et arnested. Hos oss kan engasjerte mennesker — genuine ildsjeler — komme med sine glør, vel vitende om at vi hjelper til med å puste på dem. 

Det gir dem mulighet til å gå ut og hente mer brensel, slik at glør blir til flammer. Det gir dem tid til at de kan samle folk, slik at flere kan få nyte varmen fra bålet.

Gjennom godt samarbeid kan bålet vokse seg stort nok til at det blir synlig på lang avstand. På den måten sprer initiativtakerne lys i mørket og gir mennesker som trodde de var alene et tegn på at det finnes håp, varme og tilhørighet.

Er du en slik ildsjel, eller trenger et fellesskap for å kjempe videre mot ulikhet, er du hjertelig velkommen til å samle glørne dine hos oss.

La oss blåse liv i flammen, sammen!