Dårlig munnhelse skaper utenforskap

Enkelte skammer seg sånn over munnhelsen sin at de ikke vil oppsøker tannlege eller annet helsepersonell.

De fleste tenker ikke over hvor viktig munnhelsen og tennene er for å delta i fellesskapet og for å leve et godt liv. Et varmt smil, et hyggelig måltid og gode samtaler i sosiale settinger beriker livene våre og øker livskvaliteten. For mange av oss er det en selvfølge. Men for noen er dårlig munnhelse et hinder for å delta på sosiale arenaer, og dårlig munnhelse kan derfor både føre til og forsterke utenforskap.

Selv om det kan være mange og uforskyldte grunner til dårlig munnhelse, blir de det gjelder ofte møtt med fordommer om at de ikke klarer å ta vare på seg selv. Dermed kan de også bli sett som mindre vellykkede. Dårlig munnhelse og tenner er ofte skambelagt og kan være en stor psykisk belastning. Det medfører ofte også dårlig selvtillit og selvfølelse, til tross for at dårlig munnhelse har som oftest helt andre årsaker og er svært sjelden selvforskyldt.

Mange lever også med store smerter og har vanskelig for å tygge eller ta til seg nødvendig næring. Enkelte skammer seg sånn over munnhelsen sin at de heller ikke vil oppsøke tannlege eller annet helsepersonell. Slik kan vi ikke ha det.

Mange arbeidsledige og uføre rapporterer at de ikke har råd til å gå til tannlegen.

Dessverre er det slik at munnhelse ikke pri­oriteres på lik linje med annen helse i Norge i dag. De aller fleste voksne må i dag betale sine egne utgifter til tannbehandling. Munnhelsen i Norge er god, og for de aller fleste er ikke dette et stort problem. Men de sosiale helseforskjellene er større i Norge enn i mange andre europeiske land, og forskjellene øker. Dette kommer godt til syne når det gjelder munnhelse. Mange arbeidsledige og uføre rapporterer at de ikke har råd til å gå til tannlegen, og de med lav inntekt og lav utdanning har dårligere munnhelse enn andre.

Som tannlege ser jeg også at det er mange som dessverre ikke har mulighet til å betale for helt nødvendig tannbehandling. Det finnes ulike stønadsordninger i dag, men regelverket er vanskelig tilgjengelig både for tannlegene og pasientene. Mange vet derfor heller ikke hvilke rettigheter de har og hvilke tjenester de faktisk har krav på.

Det er helt klart at det er mange mennesker som ikke har tilfredsstillende munnhelse eller tilgang til nødvendige tannhelsetjenester når de har behov for det. Dette er rett og slett ikke godt nok!

Det dreier seg altså ikke bare om estetikk, rotfyllinger og tetting av hull. Det dreier seg om muligheten til å ta til seg næring, spise sammen med andre, delta i arbeidslivet og bidra i fellesskapet. Det dreier seg om livskvalitet.

Alle kan havne utenfor, uavhengig av alder, bakgrunn og livssituasjon. Ofte blir det en ond sirkel, hvor det ene fører til det andre. Hvis man i utgangspunktet har trang økonomi, er rammet av sykdom eller på en annen måte har havnet i en vanskelig livssituasjon, kan det være forståelig at det å ta vare på munnen ikke havner så høyt på prioriteringslista. Men dårlig munnhelse og tenner kan fort forsterke problemet, og jo lenger tid det går uten oppfølging, jo større blir både problemene og utgiftene.

Utenforskap koster både individet og samfunnet store verdier, både målt i kroner og i menneskets opplevelse av egenverd. Derfor må munnhelsen inkluderes når vi snakker om disse temaene.

Jeg håper at flere får øynene opp for hvor viktig god munnhelse er for både den fysiske og den psykiske helsen (og motsatt), og at vi sammen kan jobbe for å få oppmerksomhet rundt dette, slik at vi kan finne løsninger som sikrer tilgang til god munnhelse for alle!S