Møtt med kjærlige blikk

«Sitter kald, frossen og lei meg. Alt er trist og vondt. Er i ferd med å dette ut på kjøret igjen, men har sagt til meg selv at det skal jeg ikke. Heller ikke tenke elendighet, fornedrelse og all dritten som følger med. Jeg føler akkurat nå at jeg blir slitt i to. Men her er alle snille og greie. Blir alltid godt mottatt av alle de snille englene som jobber her. Her er det ingen som ser ned på meg. Her blir jeg sett opp til.»

Dette sitatet er hentet fra gjesteboken på Hallvardstuen. Det handler om det som var tema for fjorårets tv-aksjon «Mindre alene sammen». Og det handler om kraften i at noen tror på deg. Gjennom 15 år i rusfeltet har Møtestedet og Hallvardstuen tilbudt våre gjester en pause fra gaten, gitt øyeblikksomsorg, måltidsfelleskap, og aktiviteter med utgangspunkt i Vågsbunnen. Vi vet at tiltakene betyr mye for våre gjester. Å ha et sted å gå til der du blir møtt med respekt og der du får troen tilbake på deg selv, kan være med på å redde liv.

Hallvardstuen og Møtestedet ble offisielt åpnet i 2004, men forløperen til Møtestedet kalt «Varmestuen» startet allerede i 2002 i sidekapellet i Korskirken. La oss ta en tidsreise tilbake til Varmestuen i Korskirken på begynnelsen av 2000-tallet og låne ordene til vår første tiltaksleder Frode Hagen:

«Det er litt stille i dag. Kaffekoppen smaker godt. Like bortenfor meg sitter et par av gutta. Som leder av tiltaket kjenner jeg de fleste godt. De to som sitter her er alkoholikere som har mistet det meste i livet. Familie, jobb og bosted gikk fløyten for mange år siden. Det eneste de har igjen, er sitt eget liv, samholdet i gjengen og rommet i herberget. Formen deres er dårlig. Skjelvingen og svettetoktene er vanskelig å skjule. Det er flotte folk. De har fremdeles humøret intakt, og har innerst inne sine håp om et bedre liv. At de til tider plages av selvmedlidenhet og bitterhet er ikke vanskelig å forstå, for livet har vært brutalt.»

Dette tidsbildet fra Varmestuen kunne vært en beskrivelse av en dag på Møtestedet i 2019. Det er kanskje noen færre som sliter med alkoholen og flere som bruker andre rusmidler, men historiene ligner.

Møtestedet og Hallvardstuen er sammen med Korskirken trygge havner for våre gjester i en ellers uforutsigbar tilværelse med en varierende dagsform og rusmestring. Tillit og relasjoner bygges opp over år. Å spille sjakk, løse kryssord eller drikke kaffe sammen er viktige aktiviteter i relasjonsbyggingen. Våre ansatte og frivillige er gode til å ta tiden til hjelp, til å tåle avvisning og prøve igjen. Vi lytter til hverandres tanker og deler refleksjoner, vi rydder i tankekaoset sammen. Det kan handle om økonomi, helseutfordringer, NAV eller vanskelige familierelasjoner. Disse samtalene bidrar til at den enkelte kan finne gode løsninger på egne problemer selv.

Vi ønsker også å tilrettelegge for kontakt med offentlige organer og hjelpeapparatet og dermed få utført gjestenes praktiske gjøremål. Vi kan tilby telefon, internett og hjelp til å fylle ut skjemaer. Vi kan tilby rådgivning om rettigheter, helse og hygiene. Sykepleier og vernepleier kan utføre enkelt sårstell og gjestene kan ta seg en dusj og få et skift klær når vi har det tilgjengelig.

Hallvardstuen og Møtestedet med oppsøkende team samarbeider med Gatejuristen, Omsorgsbasen og gateprest og diakon. Helheten i Kirkens Bymisjons arbeid gjør at vi kan gi et differensiert tilbud tilpasset ulike behov. Også åndelig støtte med rom for tvil og tro.

Det siste aktivitetstilskuddet til Hallvardstuens er Kreaktivt verksted eller bare KAV. KAV tilbyr et mer forpliktende aktivitetstilbud i Kong Oscars gate 22. Flere av våre gjester ønsker å uttrykke seg kunstnerisk og være en del av et kreativt fellesskap. Her står mestring og meningsfulle hverdager i sentrum for å ta fokuset vekk fra tankekjør og russug. Resultater av det skapende arbeidet stilles jevnlig ut i Korskirken.

Når vi markerer 15-års virke i lavterskel rusarbeid, så er det i visshet om at vi er i en endringstid. Vi har besluttet at Møtestedet skal flytte ut av Vågsbunnen og vi leter etter nye lokaler. Utgangspunktet er at tilbudet skal bli minst like bra som i dag, med lokaler og en lokalisering som gir gode rammebetingelser for arbeidet.

Det som er mindre hyggelig er at Bergen kommune har varslet at de kommer til å si opp avtalen om drift av Hallvardstuen – en avtale som ble etablert i 2008. Kommunen ønsker å satse mer på arbeid og aktivitet for rusmiddelavhengige, noe som i seg selv er svært positivt. Vi er imidlertid bekymret dersom man ikke vil prioritere lavterskel aktivitetstilbud for personer som ikke klarer å benytte seg av tiltak med krav om jevnlig deltakelse eller med krav om rusfrihet. Frode Bodin, som nå jobber i Housing First i Bergen kommune, men som tidligere benyttet våre lavterskeltilbud beskriver så fint hva dette handler om:

«Det er viktig å ha lavterskeltiltak som Hallvardstuen og Møtestedet der du kan komme å være akkurat sånn som du er, i akkurat den formen du er og likevel bli møtt med verdighet. Når du kommer inn døren så blir du sett; du blir møtt med kjærlige blikk!»

Det er en fin attest til våre ansatte og frivillige etter 15-års arbeid i feltet. Vi får håpe Bergen kommune lytter til behovene til våre brukere.