Dagen for en hundrings


I dag feirer vi romfolkets dag. En dag for feiring av rom-kultur og identitet, men også en dag med kamp for rettigheter og likeverd.

I 2012 gjennomgikk Amnesty situasjonen for romfolk i Europa og var klare i sin konklusjon: Romfolket utsettes for systematisk diskriminering, lever ofte i fattigdom og opplever stadige brudd på menneskerettighetene. De forskjellige romfolkgruppene i Europa består til sammen av mellom 10 og 12 millioner mennesker, og er en av Europas største minoritetsgrupper. Mange av dem har dårlige levekår, med lavere inntekt, dårligere helse, verre boforhold, færre lesekyndige og høyere arbeidsledighet enn hos resten av befolkningen. Etter flere århundrer med institusjonell og individuell diskriminering mangler de – på grunn av sin etniske bakgrunn – rettigheter og muligheter vi selv tar for gitt.

Dette er en kompleks og lang historie – en ond sirkel av fattigdom og diskriminering som dessverre ikke er tilbakelagt. Fordommer og diskriminering av denne gruppen preger Europa også i dag.

Kirkens Bymisjon driver ulike tilbud som romfolk benytter: overnatting, mat, rådgivning og ulike velferdstilbud. Vi som jobber her får ofte henvendelser fra folk som lurer på hva som er rett å gjøre. – Skal vi gi til tiggeren utenfor kjøpesenteret? Hun sier hun ikke får helsehjelp og trenger penger, er det riktig at det er sånn? En god del går an å svare på. Fakta om fattigdom og diskriminering i eget hjemland er godt dokumentert. Det er også et faktum at vi som samfunn er en del av et Europa som preges av fordommer. Daglig diskrimineres romfolk på grunn av etnisitet, bevisst og ubevisst.

I et samfunnsperspektiv er dette en trist historie som det er helt nødvendig at vi forholder oss til, og husker, når løsninger diskuteres og poltikk skal utformes.

Så kommer vi til hundringsen. En tigger med en tiggerkopp vekker medfølelse og vi får som medmennesker lyst til å hjelpe. Det er en helt grunnleggende og adekvat reaksjon på en uverdig situasjon.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i situasjonen for enkeltmennesker med bakgrunn så ulik vår egen. Men som mennesker ligner vi. Opplevelsen av likeverd skjer i relasjon, mellom mennesker. Våre gjester merker og rammes av blikk og kjenner som oss avvisningen i en stengt dør. De ønsker som oss et varmt blikk, en god prat, en seriøs behandling av jobbsøknaden, rett betaling, interesse. Den væremåte du selv ønsker å bli møtt med.

Romfolkets dag. Kanskje dagen for å sette på en fengende plate med sigøynermusikk, kanskje dagen for å gi noen en hundrings?