Gjest i andres hverdag

Jeg er gjest i andres hverdag. Som frivillig får jeg ta del i værharde dager og godværsdager hos barnefamilier. Det setter spor.

I arbeidet som frivillig i Home-Start Familiekontakten er det møtene med de ulike foreldrene som berører meg. De inviterer meg inn i deres liv og hverdag. Det gjør inntrykk på meg. Det setter spor i meg. Det lærer meg mye.

Værharde dager

Ofte er det værharde dager. Hverdager med bekymringer og belastninger av ulike slag. Slitasje, ensomhet og isolasjon i mangel på nære støttespillere og nettverk. Krevende hverdager, ofte over lang tid. Familieliv, hjem, skole og jobb. Nattevåk og barnesykdommer. Press og forventninger. Tunge bører på unge skuldre.
Heldige er de som makter å rekke ut ei hånd og be om hjelp. De som åpner hjemmet sitt for Home-Start Familiekontakten. Så kan vi begynne å bygge relasjoner og knytte gode trygge bånd. – Hva kan jeg gjøre for dere?

Steg for steg

Hver uke møtes vi – ved kjøkkenbordet, i sofakroken, på lekeplassen, ved sengekanten. Mor, far, barn og jeg. Vi tar steg for steg sammen.
Så kommer det godværsdager og optimisme. Jeg får sms med gode nyheter; mindre feber, mindre snørr. Mer overskudd og glede. Varme hjerter og nytt mot.
Heldig er jeg som får være en del av denne hverdagen. Som kan være med på å lette børene litt for mor og far. Som får oppleve tillit og fortrolighet fra de små. Gjensynsglede og forventning når jeg kommer.
– Ha det bra og takk for besøket, når jeg går.

”Skapte er vi te bera og lette børene for kvarandre.” – (J.M. Bruheim)