Takk til dere som engasjerer dere!

5.desember feirer verden den internasjonale frivillighetsdagen, som ble lansert av FN allerede i 1985 og som har vært feiret siden. Kirkens Bymisjon vil gjerne bruke anledningen til å takke dere ALLE som gjør en frivillig innsats, også hos oss – HJERTELIG TAKK!

Det er omlag 4500 frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon landet rundt som har en frivillighetskontrakt som sier noe om våre gjensidige forventninger til hverandre. Om lag 1650 av dere er aktive i Oslo og gjør en innsats til nytte og glede for dere selv og mange andre. Dere er med på å realisere vår felles visjon om at mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Det å få lov til å gjøre noe nyttig, være av betydning, vise solidaritet og være deltakere i et fellesskap som oppleves som viktig og positivt er noe av det folk som melder seg som frivillige medarbeidere sier de vil ta del i og være med å videreutvikle. De ønsker seg mer inkluderende, mangfoldige og rausere fellesskap der færre er definert ut og står på utsiden. Dette passer godt med vårt motto «Rom for alle!», som stadig utfordrer oss på å tenke nytt.

På tross av at Norge ligger på verdenstoppen i målt frivillig innsats og at «dugnad» ble kåret til vårt nasjonalord, så rapporterer forskningen på frivillighet at terskelen for å delta i frivillig arbeid er hevet. Det er langt flere som ønsker å være med enn de som allerede aktivt deltar, også hos oss, men som enten ikke vet hvordan de kan få tatt del, hva som kreves eller som sier de aldri har blitt spurt. Her har vi innenfor de ideelle organisasjonene, lag og foreninger en konkret utfordring i å legge til rette for at folk kan ta del.

Det siste året har vi blitt ekstra utfordret av folk på flukt og flere enn ellers har klart gitt uttrykk for ønske om å stille opp som frivillige både for nyankomne og i fortsettelsen for å skape inkluderende lokalmiljøer der alle kjenner seg velkomne rundt om i landet.
Vi kan da kanskje forene dagens takk både til de som selv engasjerer seg som frivillige, ubetalte medarbeidere og de som legger til rette for at flere kan få ta del som frivillige medarbeidere – takk for engasjementet og gratulere med dagen!