Redder liv på Natthjemmet – med egen erfaring

En kvinne segner om på Natthjemmet på dagtid. Hun har tatt overdose og det er kritisk.

En annen kvinne som selv har rusbakgrunn kommer øyeblikkelig til unnsetning.
Hun er «praksisvakt» og er med på å redde liv.

Natthjemmet er et akutt overnattingstilbud for kvinner i rus og prostitusjon i Oslo. Huset er drevet  av Kirkens Bymisjon. Kvinnene som overnatter der har ofte et rusproblem, i tillegg til at de mangler et sted å sove for natten.

Natthjemmet er ikke åpent på dagtid for de som overnatter, og når kvinnene må ut, hender det ofte at noen setter seg på verandaen på utsiden, for å legge en plan for dagen, områ seg litt, eller samle litt krefter før de møter dagens utfordringer.

Da jeg besøkte Natthjemmet en fredag, rett etter stengetid på formiddagen,  satt det to kvinner ute på verandaen. Det var kaldt ute, minusgrader. De satt med ryggen mot huset, så jeg kunne ikke se hvem de var, eller hva de gjorde.
Plutselig segner den ene personen om. Den andre varsler oss som er inne. To ansatte og en «praksisvakt»  reagerer umiddelbart.

Vært  der selv

En praksisvakt på Natthjemmet er en kvinne som selv har en rusbakgrunn, men som har ansvar for å være tilstede for kvinnene som overnatter der.  De  er viktige  for driften av miljøet på huset.

Praksisvakten har erfaring. Hun kjenner ofte kvinnene  som bor på Natthjemmet godt, hun vet masse om rusmidler og hva som må gjøres når det blir kritisk. Hun er flink  til å håndtere  en vanskelig situasjon,  for eksempel  når en av kvinnene har en ekstra tøff natt. Hun vet det – for hun har vært der selv.

Kvinnen som segnet om blir båret inn, men  vi får ikke kontakt med henne. Venninna forteller at hun har tatt en blandingsdose med forskjellige stoffer og tabletter.  Vi legger henne i stabilt sideleie, ringer ambulanse, og kjenner på pust og puls mens vi venter på ambulansen. Hun er kald, men om det er en virkning av rusen eller fordi det var kaldt å sitte ute, vet vi ikke.

Ambulansepersonellet får heller ikke kontakt med henne, selv om de forsøker vekke henne. De er flinke. Snakker rolig med de som er tilstede for å prøve å finne ut hva hun har tatt, så de kan gi riktig behandling . De jobber raskt, men det er vanskelig, når det er et blandingsinntak. Pulsen er svært lav, hun slutter å puste. Hun starter å puste igjen, de løfter henne inn i ambulansen og tar henne til sykehus.

Vi vet ikke hvorfor kvinnen tok en overdose. Kanskje ble ting for mye, og dagens utfordringer virket for uoverkommelige. Kanskje var det bare en feilberegning av dosen. Eller kanskje var hun ikke klar over effekten av blandingen.

Skaper ro med erfaring

Praksisvakten er vant til overdoser på Natthjemmet. Hun er også mer rolig enn oss ansatte i situasjonen. Gir informasjon om hvilke stoffer hun trolig har tatt, og holder seg litt i bakgrunnen.  Men vi kan se at episoden også går tungt inn på henne.

Mange av kvinnene som benytter Natthjemmet  lever svært vanskelige liv. Vi håper det går bra med kvinnen som falt om.  Men det vil komme nye dager,  nye netter, og nye overdoser. Kanskje er det det praksisvakten tenker på. Jeg våger ikke å spørre henne. For de ansatte og praksisvaktene er overdoser en del av hverdagen.

Jobben de ansatte og praksisvaktene på Natthjemmet gjør sammen med kvinnene som overnatter der, er livsviktig.
Kvinnene passer på hverandre, og sammen redder de liv mange ganger gjennom livet.

Jeg er stolt av at Kirkens Bymisjon kan drive tilbudet med  Natthjemmet for kvinner!