Derfor kaller vi ingen «tigger», «flyktning», «arbeidsinnvandrer» eller «papirløs»

Generalisering og kategorisering er skummelt. Det setter falske likhetstegn og skaper usanne antagelser. Det gjør at vi setter mennesker i båser.

Verden er kompleks og mangfoldig og uoversiktlig. Din og min hjerne løser kaoset ved å kategorisere ting, hendelser og mennesker. På sitt beste er denne evnen til systematisering en nødvendig overlevningsstrategi for oss alle. På sitt verste skaper denne forenklingen frykt, krenkelser og reduserte muligheter.

Jeg tror at hvert menneske er unikt.
Ingen er bare det du ser.
Ingen er bare det de gjør.
Ingen er bare det de kalles.

Derfor er generalisering og kategorisering skummelt. Det setter falske likhetstegn og skaper usanne antagelser. Det gjør at vi setter mennesker i båser.

Derfor sier vi «personer som tigger».
Derfor sier vi «kvinner og menn med prostitusjonserfaring».
Derfor sier vi «mennesker med rusmiddelutfordringer».
Derfor sier vi «fattige tilreisende»

Kirkens Bymisjon arbeider innenfor et mangfold av arbeidsfelt og innsatsområder. Fra de minste barna, til de aldrende som bor og dør på sykehjem. Fra åpne tilbud på gata, til spesialist-helsetjeneste og barnevern. På alle arbeidsfelt erfarer vi at mennesker er uendelig mye mer enn sin diagnose eller sin livssituasjon.

Vår menneskelige tendens til bås-setting trer særlig i kraft i møte med nye og ukjente ting.

I Oslo og andre norske byer har vi de siste månedene sett mange nye mennesker.
Mennesker som har ankommet Norge på let etter en mer overkommelig livssituasjon for seg og sine. Kriser og arbeidsledighet, kriger, konflikter og fattigdom, fører til at mennesker reiser eller flykter. Mange klarer seg bra.

I Kirkens Bymisjon møter vi tilreisende mennesker som lever i svært utfordrende livssituasjoner. Alle har sin helt individuelle historie i bagasjen, og sin egen begrunnelse for hvorfor de reiste hit. Den merkelappen folk forbindes med, enten det er «tigger», «flyktning», «arbeidsinnvandrer», «papirløs» eller noe annet, er kun en liten del av den enkeltes liv.

Ingen mennesker er bare det du og jeg har en tendens til å kategorisere dem til.
Ingen er bare det vi ser – eller det vi sier.
Hvert menneske er unikt.

Les også:

 

 


Adelheid Firing Hvambsal

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Jeg er generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Utdannet psykolog, spesialist i klinisk voksenpsykologi, med videreutdanning i arbeids-og organisasjonspsykologi.

Se flere innlegg av Adelheid Firing Hvambsal