Snart kan alle gifte seg i kirka!

Kirkemøtet har nå vedtatt at to av samme kjønn som vil inngå ekteskap, kan gjøre det i kirka. Endelig!

shutterstock_219219871

Mange har kjempet lenge for en slik ordning. I Kirkens Bymisjon har vi i en årrekke arbeidet for full likestilling i kirka, uavhengig av seksuell legning. I dag gratulerer vi Åpen Folkekirke og alle andre som har engasjert seg i denne kampen for at kjærlighet mellom to voksne mennesker ikke skal rangeres.

En kirke i endring

For nøyaktig to år siden skrev jeg her på bystemmer.no om skuffelsen etter kirkemøtets vigsels-vegring den gangen. Motstanden gjaldt ikke kun vigsel av likekjønnede. Kirkemøtet 2014 klarte heller ikke å bli enige om å tilby et rituale med velsignelse/forbønn for to av samme kjønn etter borgerlig vigsel.

Både Den Norske Kirke og det samfunnet kirka er en del av, er i endring. Jeg håper at kirka kan gå foran i alt arbeid for likeverd, mot diskriminering. Det har ikke kirka klart i spørsmålet om vigsel av likekjønnede.

Alle skal kunne uttrykke sin kjærlighet

Likestilling skjer også på mange andre arenaer enn i lovgivning og formelle ordninger. Dessverre opplever fortsatt par av samme kjønn å bli trakassert eller kommentert i møter med ukjente mennesker i det offentlige rom. En venn fortalte nylig at han og hans ektefelle, også han mann, hadde holdt hverandre i hånden inne på et varehus. «Det gikk 30 sekunder før første kommentaren kom», fortalte han.

Vi vil ha et samfunn der to voksne mennesker kan gifte seg dersom de ønsker det, at vielsen kan skje i kirka, og at de kan uttrykke sin kjærlighet i det offentlige rom uten å møte nedlatende kommentarer.

Rom for alle

Når kirkemøtet har vedtatt å legge til rette for vigsel av likekjønnede, er det samtidig slått fast at det meningsmangfoldet som finnes i kirka i dette spørsmålet, er til å leve med. Det er bra.

I tida som kommer trenger vi en kirke som er raus og åpen, en kirke med rom for alle, en kirke som bygger bro mellom enkeltmennesker og grupper, folk av ulike kjønn og legninger, mennesker med mangfoldig opphav og kultur, ulike religioner og livssyn, fastboende og tilreisende.

Vi trenger en kirke som hjelper oss å være det store VI, ikke «oss og de andre».

 

Les også:

Størst av alt er kjærligheten