Feil å blokkere eskortesider

Å blokkere nettsider som formidler sex-annonser vil ha en rekke negative konsekvenser som i hovedsak vil ramme mennesker i sårbare situasjoner.

Det å ha en tydelig annonse på internett der man selv setter rammene for kontakten med kjøperen, gir selgeren et overtak.

AP foreslår å blokkere tilgangen til eskortesider på internett. De hevder at annonsering på eskortesider som regel er regissert av halliker og menneskehandlere. Denne påstanden kan ikke dokumenteres.

Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring, Nadheim, støtter kampen for å bekjempe menneskehandel og organisert kriminalitet, men vi mener at en blokkering av nettsider er feil virkemiddel. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget 14. mars.

Mange uten bakmannsapparat

Hver uke driver Nadheim med systematisk oppsøkende arbeid på eskortesider. I 2015 var vi i kontakt med over 500 personer fra ca. 50 land som selger sex på internett. Mange benyttet seg av tilbudet om oppfølging hos oss.

Vi ringer annonsørene og informerer om at de kan komme til Nadheim for en samtale eller for å hente kondomer og glidekrem. I samtalene fokuserer vi på skadeforebygging og informasjonsarbeid. Vi følger opp voldsepisoder blant de vi er i kontakt med og videreformidler kontakt med enkeltpersoner til menneskehandelgruppa i politiet.

Vår oppfatning er at mange som annonserer på eskortesider står uten et bakmannsapparat. Det finnes utnytting av mennesker på slike nettsider, men omfanget og graden av utnyttelse er vanskelig å måle.

Derfor mener vi det blir feil

Vi vil trekke fram tre grunner til at vi tror en blokkering av eskortesidene på internett ikke vil virke etter sin hensikt, og i verste fall gjøre situasjonen vanskeligere for dem som selger sex generelt.

For det første er det viktig å skille mellom dem som drifter eskortesiden og bakmannsapparatet til en som selger sex. På eskortesiden legges det til rette for annonsering, og i så måte kan det kalles hallikvirksomhet, men nettsiden har ofte ikke tilknytning til individene som annonserer. Dette i kontrast til mer eksplisitt hallikvirksomhet eller menneskehandel, der en utnytter en person og organiserer sexsalget. Å blokkere eskortesider vil dermed løse få problemer for personer i sårbare situasjoner.

For det andre er det sannsynlig at prostitusjon på internett vil bli spredt til andre arenaer, f.eks. på tradisjonelle sosiale medier. Dette vil være nettsteder som vanskelig kan bli berørt av lovendringen. Synlige eskortesider gjør det lettere for hjelpeapparatet og politiet å ha oversikt over og kontakt med prostitusjonsmiljøet. En spredning av prostitusjon vil føre til at personer er vanskelige å nå og gi bistand. Flere vil bli stående alene uten hjelp i sårbare situasjoner.

Det er veldokumentert at det er mye utrygghet og vold i prostitusjonsmiljøet. Vårt siste poeng er at en blokkering av eskortesider kan føre til at utrygghet og volden i prostitusjonsmiljøet øker. Det å ha en tydelig annonse på internett der man selv setter rammene for kontakten med kjøperen, gir selgeren et overtak. Et kaotisk og uoversiktlig marked der kunden får større makt til å definere rammene for sexsalget kan bety at selgeren får mindre kontroll over egen kropp og økonomi.

Nadheim frykter at en blokkering av eskortesider i liten grad vil stanse menneskehandel og organisert kriminalitet, samtidig som lovendringen kan føre til en vanskeligere hverdag for personer i prostitusjon.

 

Dette innlegget sto på trykk i Dagbladet 9.3.2016