Slik kan frivilligsentralene bidra til integrering

Frivilligsentralene kan samarbeide om og understøtte aktivisering og innlæring av norsk språk og kjennskap til det norske samfunnet

– I løpet av høsten og vinteren har vi sett at folk går mann av huse for å hjelpe til, sa Astrid Nøklebye Heiberg på Kommunalpolitiske toppmøte i Kristiansand.

– De kommer fra alle miljøer. Mange unge har henvendt seg for å bidra i den store dugnaden for mange vanskeligstilte, for de som trenger å komme innenfor og bli regnet med som en medspiller/medvandrer i det store fellesskapet.

Frivilligsentralene får mange nye frivillige som vil engasjere seg.

– Pensjonistene forlater sofaen, tv’n og gåturene og kommer for å hjelpe til, sa Heiberg.

Fra utenfor til innenfor

Utenforskap var temaet for KS sitt Kommunalpolitiske toppmøte i Kristiansand forrige uke. Det er mange veier inn i utenforskapet. Det er et nasjonalt problem som må løses lokalt. Fellesskapet er utenforskapets motsats. Frivilligsentralene var også tilstede på konferansen, og de 419 frivilligsentralene ble presentert på en egen stand under konferansen.

Innvandring og integrering var et av temaene på konferansen. Ordet frivillig eller frivillighet ble nevnt over 40 ganger av innledere i løpet av én time i konferansesalen. Både politikere, rådmenn, statssekretær, statsråd, idrettspresident og statsministeren nevnte frivilligheten når det gjelder inkludering, og det er mange frivillige i hele landet som gjerne stiller opp.

-Det er viktig at frivilligheten og idretten ikke blir pålagt oppgaver, men at de vil påta seg oppgaver. Men det må følge midler med, sa idrettspresidenten på konferansen.
En av suksessfaktorene til frivilligsentralene er den lave terskelen inn til en møteplass som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre og fra alle land. Vi er med på å skape tillit mellom mennesker, formidle kunnskap og bygge broer. Det gir trivsel, trygghet og tilhørighet i samfunnet.

Frivilligsentralene kan samarbeide om og understøtte aktivisering og innlæring av norsk språk og kjennskap til det norske samfunnet.

Samhandlingen mellom frivilligsentralene og kommunene har vært god og må styrkes i årene fremover. For å sikre forankring av samarbeid og innbyggermedvirkning, kan kommunene i større grad inkludere lokale lag, foreninger og frivilligsentralene i planarbeidet. Frivillighet på kryss og tvers av frivilligheten som finnes i Norge, kan styrkes.

Man må se og høre individet, som det enkelte instrument, for å få det beste symfoniorkesteret, sa Francois El-Safadi. Skal kommunene lykkes med inkludering, må de spille ball, eller rettere sagt, spille i symfonien med frivilligheten. Det kom klart frem under det Kommunalpolitiske toppmøtet.

Samtidig må politikerne ta inn over seg at det koster å administrere frivilligheten. ‘Volunteer management’ heter det i utlandet.
Samspill for å motvirke utenforskap og fremme inkludering og fellesskap.
Esther Marie Lier, Francois El-Safadi, Knut Th. Flåtter.

Skal vi få gode frivillige til å være med der ressursen deres brukes best, er det viktig at hensynet til frivilligheten ivaretas, både når det gjelder tilrettelegging for økt kunnskap og grensesetting.

Frivilligsentralene i Norge står overfor endringer av tilskuddet fra staten. Overføringen av tilskuddet fra Kulturdepartementet til kommunene skal skje gjennom kommuneproposisjonen. Sørg for at din frivilligsentral kan være med videre i inkludering og integrering av de som står utenfor! Vær med og styrk mangfoldet i frivilligheten!