Nytt mottakssenter for flyktninger, men hva med transport fra Oslo?

Det kan virke som en bagatell, men det er meget viktig å få på plass et møtepunkt i Oslo, et sted hvor vi kan følge flyktninger til, og hvor de opplever veiledning og vennlighet i påvente av transport til nytt mottakssenter på Råde.

PS: Ved publisering av blogginnlegget skrev jeg ved en feiltakelse at nytt mottakssenter ligger i Rygge. Det er nå endret til Råde.

Over helgen stenger Politiets Utlendingsenhet sitt senter på Tøyen. Et nedlagt kjøpesenter i Østfold og Råde åpnes. Her blir det mulig å tilby sengeplasser, mat og varme for flyktningene. Dette er en langt bedre og mer verdig situasjon for mennesker i nød. Derfor honnør til Politiets Utlendingsenhet for dette og til myndighetene som stiller økonomiske midler til rådighet for det nye mottakssenteret.

— Les også: UDI, nå trenger vi dere på Oslo S!

Likevel er det noe i dette som bekymrer oss i Kirkens Bymisjon og andre aktører som har engasjert seg i situasjonen rundt flyktningene.

Kirkens Bymisjon har et tilstedeværende og oppsøkende tilbud inne på Oslo S, Sporet. Ansatte og frivillige har de siste ukene hatt flere oppdrag med å følge flyktninger fra stasjonen opp til Tøyen. Når det nye mottaksenteret i Råde åpner, hvor skal flyktningene følges?

På spørsmål til Politiets Utlendingsenhet om transport fra Oslo til Rygge ligger det så langt ingen beredskap eller planer om transport fra Oslo til Råde. Mål er å møte flyktninger på grensen og transportere dem derfra direkte til Råde.

Dette vil nok i de fleste tilfeller fungere bra, men i noen tilfeller kan flyktninger likevel komme til Oslo fordi de har krysset grense i bil eller ikke har blitt plukket opp ved bruk av offentlige transportmidler ved grense. Grensa mellom Sverge og Norge er tradisjonelt en åpen grense, og en del vil komme til Oslo fordi de ikke forstod eller turte å melde seg ved grensa.

Derfor er det en svakhet at det så langt ikke legges opp til transport mellom Oslo og Råde. Det virker som en bagatell, men det er meget viktig å få på plass et møtepunkt i Oslo, et sted hvor vi kan følge flyktninger til, og hvor de opplever veiledning og vennlighet i påvente av transport. Kommer ikke dette på plass er vi redde for at enkelte kan gå «under jorda» fordi de ikke møtte rette mennesker til rett tid og fikk de tilbudet de trengte. Dermed er det noen som ikke fanges opp, men står i fare for å bli papirløse og rettighetsløse.

Enkelte bærer på så traumatiske historier at det å forholde seg til kompleks informasjon og liten oversikt nærmest er en umulighet.

Frivillige har spilt en viktig rolle for å kunne møte flyktninger humant ved mottakssenteret på Tøyen. Mottakssenteret i Råde vil bli profesjonalisert, og så langt legges det ikke opp til frivilliges deltagelse. Et møtepunkt i Oslo, hvor folk bare oppholder seg i kort tid før transport til Rygge, kan i stor grad driftes av frivillige. Men selve transporten fra Oslo til Råde er et offentlig ansvar.

Vi er sikre på at det ikke vil gå mange dager ut i neste uke før vi sitter der med mennesker i en kritisk situasjon og spørsmålene stilles. Skal vi selv kjøre i vår egen bil?
Skal vi henvise til toget? Det er ganske lagt å gå fra stasjon til nytt mottakssenter. Er offentlig buss en løsning? For flyktningenes del håper jeg vi slipper å stille disse spørsmål, men at Politiets Utlendingsenhet raskt kommer opp med gode svar og løsninger.