Musikk som er både god og viktig

Solfrid Mollands plate- og konsertprosjekter er musikk av høy kvalitet. Dessuten er de viktige. I møte med tilreisende europeere fra Europas største minoritet, rom, bidrar denne musikken til nye og sårt tiltrengte bilder og forestillinger om hvem den tilreisende er.

Denne uka fikk jeg være med på fest-lunsj i Oslo Rådhus da Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser skulle deles ut. Det ble et høydepunkt. Alle prisvinnerne var strålende representanter for sin sjanger, men når jeg var invitert fra Kirkens Bymisjon, var det fordi Solfrid Molland mottok kunstnerpris for sine musikkutgivelser.

To ganger de siste årene har Kirkens Bymisjon deltatt i Solfrid Mollands plateproduksjoner. Begge platene er utgitt på Kirkelig Kulturverksted. «Katedral for tapte drømmer» og «Musikken er mitt fedreland» er plateprosjekter som vi i Kirkens Bymisjon har engasjert oss i fordi vi vil påvirke holdninger overfor fattige tilreisende.

Solfrid Molland forteller ofte og ivrig om hvordan musikken i rom-kulturen har hatt avgjørende betydning for utviklingen av musikk i Europa. På hennes hittil siste plate, Musikken er mitt fedreland, kan vi følge noen av musikerne til dere hjemland, Romania. Det tegnes fine portretter av enkeltpersoner som i perioder spiller på gata i Oslo, mens de har fortid som profesjonelle musikere med solid musikkutdanning, før arbeidsmulighetene i hjemlandet smuldret bort.

Prisutdelingen til Solfrid Molland denne uka, er en stor anerkjennelse til arbeidet hun og hennes med-musikere gjør. Dette er god kunst, som i tillegg er viktig. Vi som bor eller oppholder oss i denne byen, trenger hele tiden å bli minnet om at ingen er bare det du ser. I Kirkens Bymisjon kan dette erfares hver dag. Ingen er bare sin diagnose, sitt problem eller sin rusavhengighet. En beboer på ett av våre sykehjem, er ikke bare en gammel. Solfrid Mollands musikk minner oss om at en som tigger ikke bare er en tigger, og at en som spiller på gata ikke bare er en gatemusikant. Slike prosjekter trenger vi. Til Solfrid Molland vil jeg derfor si: Takk og gratulerer!