Meninga med livet

«Meninga med livet, det er å værra et medmenneske». Ordene ble sagt med stort trøkk og inderlig overbevisning.

Steinar stikker innom rett som det er. For å lufte en frisk mening. Fortelle om noe som har skjedd i byen. Eller bare for å slå av en prat. I dag var han opprørt over folks holdninger. Over forakten for fattige tilreisende. Over dumme påstander og rasistiske ytringer. Han la hånda på brystet, pekte mot hjertet og sa: – Det er her det må fylles opp, ikke i lommeboka.

Meninga med livet. Det er lenge siden jeg snakket høyt om den. Lenge siden jeg påstod at jeg visste svaret på livets store gåte. Det er kanskje derfor jeg smiler her jeg sitter. Det gjorde godt å høre Steinars friske tale. Han besvarte det store spørsmålet med en kort og klar setning: «Meninga med livet, det er å værra et medmenneske.»

Ikke let i ditt indre

Den danske professoren Svend Brinkmann har fått en bok oversatt til norsk. Den er en protest mot tidens oppskrifter for et bedre liv. Hans hovedbudskap handler om forpliktelsen. Når vi forplikter oss til noe, får vi et bedre fundament å stå på.

Han er kritisk til floraen av selvhjelpsbøker. Leter du etter svar i ditt indre, finner du bare organer, mener Brinkmann. I stredet for å vende oss innover i oss selv, må vi åpne oss for våre medmennesker. Meningen med livet ligger i relasjonene og forpliktelsene vi har for de andre.

Brinkmann er ingen teolog og kaller seg ikke en kristen, men han roser kirken for å være et fristed der man kan komme som det mennesket man er og slippe å utvikle seg. Vi trenger kirken som et konkurransefritt fellesskap, der vi ikke søker suksess, men nåde.

Hjertet er viktigst

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, heter det i et gammelt ordspråk. Det er mye som roper på vår oppmerksomhet. Det er mye som vil bli bevart. Men noe er viktigere enn alt det andre. Hjertet er viktigst. Det var dette han pekte på, Steinar, da han la hånda på brystet og sa: Det er her det må fylles opp.

Hva er meningen med livet? Det spørsmålet får vi svare på hver for oss. Men vi gjør lurt i å lytte til andres synspunkter og lære av stemmer som finner gjenklang i oss selv.

Livet er verdifullt og verd å kjempe for. Dette gjelder oss alle, uansett hvordan livet ser ut. Påsken fortalte oss at Gud er vårt medmenneske. Det samme bør vi være for hverandre. Det er mening i det.