En jobb som knuser myter

Det er en myte at narkomane og alkoholikere ikke er pålitelige og kan gjøre en bra jobb. Men myten er så sterk at noen begynner å tro så dårlig om seg selv. 

Selv har jeg ikke rusproblemer. Jeg havnet i fattigdomsfella. Jeg mistet jobben i Oslo Sporveier, og selv om jeg har utdannelse, fikk jeg ikke en ny jobb. Ikke før jeg begynte i Kirkens Bymisjons bedrift, Lønn som Fortjent i Oslo.

Nå tjener jeg mine egne penger. Det er godt å få lønn for det jeg yter, ikke bare motta penger som støtte. Dessuten orker jeg ikke at folk skal spandere på meg eller forsørge meg. Penger lager klasseskiller. Slik er det, uansett hva folk sier.

Bare det å kunne gå til et lønnet arbeid hever selvtilliten til folk som lenge har vært avhengig av trygd og eventuell sosialhjelp. Lønn som Fortjent er på en måte sikkerheten min. Det er fint å vite at jeg har en jobb å gå til, at det er et sted som har bruk for meg.

Se innslag på Extra-trekningen på NRK1 (kommer 7.20 min ut i sendingen.)

Vakre produkter av resirkulerte materialer

Jeg har gjort alle typer jobber på Lønn som Fortjent, men jeg startet som gaterydder. De som utfører dette arbeidet, skal ikke ruse seg i løpet av de fire timene i arbeid, og vi har oppdrag fra Rusken, Sporveiene, Brobekk og andre.

For noen år siden utvidet Lønn som fortjent med en virksomhet til, Engleverkstedet. Her får Kirkens Bymisjon rester av knuste glassruter som blir skåret opp og brukt til å lime sammen til glassengler. Dessverre fikk jeg eksem av denne jobben. Derfor passet det ypperlig at bedriften for ikke lenge siden startet opp enda en virksomhet, Tapeten. Av tapetrester som ellers ville ha blitt kastet, vokser det nå fram nydelige innbundne bøker og konvolutter.

Jeg er stolt over at vi er en virksomhet som gjør alvor av å ta i bruk materielle ressurser som ellers ville ha forsvunnet i det store søppelhavet som det moderne samfunnet skaper. Og i verkstedene er det i dag en sydende virksomhet for å lage gode salgsartikler.

Nå åpner vi butikk!

Lønn som Fortjent tar nemlig sikte på å stå på egne bein økonomisk. Derfor åpner vi i morgen en butikk, slik at vi kan få solgt flere produkter. Jeg er ganske trygg på at kundene kommer til å bli fornøyde. For du vil aldri høre meg si: «Det er ikke så nøye». Jeg legger min ære i å gjøre godt arbeid, fordi jeg vet at kundene betaler penger for bøkene jeg lager.

Slik er også kulturen i Lønn som Fortjent. Enten folk arbeider med å fjerne byens søppel eller lager produkter for salg, skal det være kvalitetsarbeid.

Derfor må du gjerne komme innom butikken vår i Fred. Olsens gate 3. Da vil du også se at vi hver dag motbeviser mytene: at folk som har problemer med rus duger mer enn sitt eget, dårlige selvbilde.

Les også: