Tusen takk til dere som engasjerer dere!

5. desember er den internasjonale frivillighetsdagen. I Kirkens Bymisjon har vi 4000 frivillige medarbeidere. Til dere alle: gratulerer med dagen!

I dag feirer verden frivilligheten. Frivillighetsdagen ble lansert av FN allerede i 1985 og har vært feiret siden. Kirkens Bymisjon vil gjerne bruke anledningen til å takke dere ALLE som gjør en frivillig innsats – HJERTELIG TAKK!

Det er omlag 4000 frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon landet rundt. Dere gjør en fantastisk innsats for andre. Og dere er med på å realisere Kirkens Bymisjons visjon om at menneskene i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Les: Frivillig kafévert i 16 år: – Jeg gleder meg til hver dag jeg skal på jobb.

Ønsker rausere fellesskap

Det å få lov til å gjøre noe nyttig, være av betydning, vise solidaritet og være deltakere i et fellesskap som oppleves som viktig og positivt, er noe av det nye frivillige medarbeidere sier de vil ta del i og være med å videreutvikle.

De ønsker seg mer inkluderende, mangfoldige og rausere fellesskap der færre står på utsiden. Dette passer godt med vårt motto «Rom for alle», som stadig utfordrer oss til å tenke nytt.

Les: Betaling: se en 7-åring lyse av glede

Flere vil med

På tross av at Norge ligger på verdenstoppen i målt frivillig innsats og at «dugnad» ble kåret til vårt nasjonalord, så rapporterer forskningen at terskelen for å delta i frivillig arbeid har blitt hevet. Det er langt flere som ønsker å være med enn de som allerede aktivt deltar. Dette skyldes at de enten ikke vet hvordan de kan få tatt del, hva som kreves eller at de aldri har blitt spurt om å delta.

Her har vi innenfor ideelle organisasjoner, lag og foreninger en konkret utfordring i å legge til rette for at folk kan ta del.

Så til alle dere som legger til rette for slik deltakelse – takk til dere også! Det er et viktig arbeid dere gjør – enten det er innenfor Kirkens Bymisjon eller andre steder.

Vi kan da kanskje forene dagens takk både til de som selv engasjerer seg som frivillige, ubetalte medarbeidere og de som legger til rette for at flere kan få ta del som frivillige medarbeidere – takk for engasjementet og gratulere med dagen!

Lurer du på hva frivillige i Kirkens Bymisjon gjør? Da kan du lese mer om frivillig arbeid her.