Ny kunnskap – ny styrke

Hvordan kan vi trives med livet? Hvordan kan vi vokse og være i bevegelse? Hva kan gi livet mening? Svarene er mange, men ett av dem er: Læring.

Læring blogg

Den som lærer noe nytt, er i bevegelse, i utvikling, krysser grenser, opplever økt livskvalitet. Jeg elsker læring. Min egen erfaring er at det å få nye ferdigheter, kunnskap og utfordringer er en forutsetning for trivsel. Vil jeg trives med livet, må jeg videre – og dermed lære noe nytt. Stillstand kan være kvelende for livsgleden.

Å lære er å vokse, enten det dreier seg om å lese klassisk litteratur eller lære et nytt dataprogram.

Læring som terapi

Læring kan også være terapi, fordi det ligger livserfaring og nye veier i det å lære. Noen ganger opplever vi «dyr lærdom» fordi den menneskelige prisen var høy i en bratt bakke i livet. Da kan ny kunnskap være en vei ut av det som er vondt.

Det kan du lese om i den siste utgaven av magasinet Bymisjon. For noen er et yoga-kurs det som løser opp spenninger i en vanskelig hverdag, andre får ny inspirasjon ved praktisk arbeid eller oppdage seg selv som kunstner. Noen blir selv veiledere, fordi de har dyrekjøpt erfaring bak seg.

Skaper sammenheng i livet

I Kirkens Bymisjons arbeid legger vi på mange slags måter til rette for livslæring, ny kunnskap og utvikling. Vi tror det også handler om myndiggjøring og sammenheng i livet.

En klok stemme sier: «Vår siste dag i livet er også vår siste læringsdag».
Å lære er en del av å være menneske. Å leve er å lære.