Når krenkede barn blir syke voksne

Det er mulig å lege psykiske skader hos barn som har vært utsatt for familievold. Vi ser det, skolen sier det og barnehagen melder om det. Men det krever tid. 

Tittelen på denne bloggen er hentet fra en alvorlig bok av legen Anna Louise Kirkeengen. Hun skriver om når volden man blir utsatt for som barn, blir sittende fast i kroppen og fører til at man blir syk som voksen.

Boka er ikke ny, og samfunnet har kanskje brukt litt tid på å ta inn begrepet. Nå brukes det av mange: forskere, ministere, barnevern og folk flest. Det virker som om den vanskelige erkjennelsen det er at barn lever i forhold hvor voksne krenker barn, har vært utelatt fra mange sammenhenger fordi det er så uvirkelig og sårt.

Krenkelser av barn har ulik form og innhold. Kirkens Bymisjons ulike barneverntiltak jobber med krenkede barn. Det er en viktig del av hverdagen vår. Det kan noen ganger være tungt å gå på jobb og vite at dagen vil fylles med svært alvorlige historier om overgrep og vold, at vi skal lytte og ha samtaler med barn som er redde for å fortelle om vonde opplevelser samtidig som de har stor lojalitet til mammaen og pappaen sin.

Vi som jobber i disse tiltakene er utdannet til å være sensitive voksne som skal se og undersøke hvor skadelig det er for barn å leve i familier med både psykisk- og fysisk vold. Samtidig som vi jobber med å få et overblikk over dette, ser vi etter HVORFOR en familie går så langt at det blir utøvd vold overfor barn og hverandre.

Hvorfor vold?

Det er veldig mye ny forskning og undersøkelser som forteller at i familier med mye uro, stress, sykdom og fattigdom er vold oftere en del av hverdagen enn i andre familier. Når det blir vanskelig å få mat og klær og riktig medisinsk hjelp, øker sjansen for vold i hjemmet betraktelig. Dette gjelder i alle nasjonaliteter. Det er altså ikke noe forskjell på hvilket land du kommer fra. Når uro, stress og fattigdom rammer, er vold nært.

Fattigdom går ofte i arv. Selvfølgelig klarer mange familier seg helt utmerket gjennom livet som fattige eller med sykdom uten å ty til vold. De vi møter, er de som ikke klarer den store belastningen det er å leve med dette. Det er mye skam, sorg og sinne forbundet med å være fattig, syk og trengende.

I noen land brukes vold i oppdragelse. Da har volden en oppdragende funksjon som er svært krenkende for barn. Foreldrene vi møter på vår vei, er alle på søken etter metoder som kan erstatte vold. Da veileder vi om metoder som er gode for både de voksne og barna.

Barns beste sammen med mamma og pappa

I vårt arbeid må vi aller først være talspersoner for barna, og deretter familiene, selv om de henger helt tett sammen. Det er fokuset på barns beste som er ledetråden vår.

I Kirkens Bymisjon har vi noen veldig gode tilbud til barn og foreldre. Vi har Familiehuset Nanna Marie og vi har TiltaksUtvikling. Begge disse tilbudene er spesiallagd for å hjelpe utsatte barn sammen med foreldrene sine. Det er foreldrene som skal styrkes i å være gode og omsorgsfulle for barna sine, som barneverntjenestene ønsker skal få et tilbud fra oss. Et tilbud som kan bidra til at foreldre vil se på barna sine i et nytt lys og sikre at volden stopper. Vi snakker og veileder foreldre om hva de kan gjøre for å beskytte og skjerme barna sine fra uro, krenkelser og vold.

Det er masse håp

I samtaler tar vi alltid med oss det håpefulle det er å endre på etablerte negative mønstre. Nyere hjerneforskningen sier at det er mulig å reparere, at hjernen er formbar lenge ut over små- og spebarnstiden, at det er nye muligheter for f.eks å reparere traumer. Dette gjennom å øve på å være til stede for barna sine på en måte som ikke er krenkende, men kjærlig og nær.

Vi har noen veldig gode metoder som vi sammen med de voksne går gjennom, uke etter uke, eller måned etter måned. Ingen vet egentlig hvor mye som skal på plass for akkurat denne familien.

Skal vi bli ordentlig kjent med familienes indre liv, må vi ha tid. God tid som gir mulighet til å bygge tillit og relasjoner, bli kjent med andre i familien, snakke med NAV, finne bedre boliger, snakke om historien og sammen se hvor destruktive og uheldige mønstre kan brytes, hvor vi kan lage brede, fine veier for nye typer oppdragelse og rom for kjærlighet.

Gjennom dette omfattende og direkte barne- og familiearbeidet blir barna tryggere. Vi ser det, skolen sier det, barnehagen melder om det. Mer konsentrasjon, mer smil og latter, friere barn.

Familiene trenger tid

Vi tror at det beste for barna og familiene deres er å få slike tilbud over tid. Mange har fått hjelp før, men når hjelpen stenger klokken 16 og er stengt gjennom hele helgen og familiene får hjemmebesøk en til to timer i uken, ja da erfarer både de og oss at det blir lite gjort.

Mange familier forteller om historier om at de har hatt mange besøk av ulike instanser gjennom årene, men “de sitter bare der å skriver noe” og hva hjelper det? I disse familiene hvor vi skal hjelpe til med å endre for eksempel voldsproblematikk, kan vi ikke bare gå. Vi må gjøre alt for å sikre barn at de slipper å bli utsatt for vold og krenkelser. Det betyr også at i enkelte tilfeller må vi si at det er for farlig for barn å bo hjemme eller på familiehuset vårt. Det er en del av jobben vår, til barnets beste.

Bydelene i Oslo har mange flotte tilbud til innbyggerne sine. Det er etablert meget gode gratis lavterskel samtaletilbud til ungdommer, vi har et familievern som er gratis og man får raskt time på begge steder. Bydelene bygger opp familiesentre som tilbyr en bredde av tilbud. Barnevernet har samtaler på kontoret, og familiekonsulenter og ungdomsarbeidere er på hjemmebesøk.

Videre har vi helsestasjoner med ulike kurs og barnehager, fritidsaktiviteter og samtalegrupper bygges ut. Det er tilbud til foreldre om ISDP (veiledningsmetode) og det blomstrer virkelig i noen bydeler. Det er veldig fint å få være med på all den gode aktiviteten som finnes.

Det er når det trengs noe mer, når uroen for at det er vold og omsorgssvikt i familier med barn, barneverntjenesten spør oss om hjelp. Det har da ofte vært mange bekymringsmeldinger om barna i familien og flere instanser har reagert. Skole, helsestasjon, barnehage, og naboer. Når det har vært prøvd hjelp før og det ikke nytter gjennom bydelens egne tilbud.

Vi har tilbud som kan supplere de nye familietilbudene i Oslo. Vi har nemlig det de ikke har: døgntilbud med dyktige voksne folk som kan ta imot familier, nå i dag! Vi jobber med vold, overgrep og familier i nød slik at krenkede barn kan vokse til å bli til friske voksne.