Hvem er så min neste?

Historien om den barmhjertige samaritan blir brukt for å fortelle folk at de skal være gode mot folk i nød. Men det er ikke dét som er det revolusjonerende med historien.

Martin Buber, jødisk filosof og bibeloversetter fra Østerrike, hevdet at begrunnelsen for å ‘elske sin neste’ lå i det faktum at din neste var lik deg, altså i likeverdet.

Den vanlige norske oversettelsen – du skal elske din neste som deg selv – kan lett implisere at man er nødt til å kunne elske seg selv for å elske sin neste. Satt på hodet kan dette lede til at dersom man ikke elsker seg selv, behøver man ikke å elske sin neste.

Nestekjærlighet til sine egne

På Jesu tid var det ikke uvanlig å begrense denne nestekjærligheten til sine egne landsmenn (3.Mos 19,18). I 3. Mosebok kan man fort få dette inntrykket. I Lukas 10 fortelles historien om den lovkyndige som ville sjekke ut hvordan Jesus forsto dette; ‘Hvem er så min neste?’ Han fikk fortellingen om den (barmhjertige) samaritan som svar.

Den lovkyndige kunne ikke annet enn – motvillig – å peke på samaritanen som sin neste. Hvorfor motvillig? Jo, fordi samaritanene ikke ble sett på som landsmenn, men som folk man ikke skulle ha samkvem med. De var ansett som ‘urene’.

Gjelder også den fremmede

At historien om den (barmhjertige) samaritan mest er blitt brukt for å fortelle folk at de skal være gode mot folk i nød, er vel og bra, men det er ikke dét som er det revolusjonerende med historien. Det som sprenger grenser og tabu, er at den fremmede – kulturelt, etnisk og religiøst – ikke bare blir erklært for å være din neste, men til og med blir fremholdt som et forbilde.

Poenget var altså ikke først og fremst at han var barmhjertig, men at han var samaritan!

Legger vi sammen Martin Bubers oversettelse og Jesu fortelling om samaritanen, betyr det at nestekjærlighetsbudet også gjelder den fremmede i blant oss. Ja, ikke bare det, vi har sannsynligvis noe å lære av den fremmede som likeverdige mennesker.

Utfordrende

Jeg kjenner at dette blir nokså utfordrende når jeg går gatelangs og ser mennesker av alle slag. Særlig blir jeg utfordret når jeg møter folk som mener at det er forskjell på folk og som mener at de som er annerledes og fremmede ikke hører hjemme her i byen.

Men de er vel også inkludert i nestekjærlighetsbudet…

«Du skal elske din neste for han/hun er lik deg!». Vi er kanskje forskjellige, men altså likeverdige.

May God bless and keep you always
May your wishes all come true
May you always do for others
And let others do for you
(Dylan)

Les også: