Frivilligheten er verd en fest

Takk til deg som gir av din fritid for at medmennesker skal få en bedre hverdag!

I vårt arbeid i Kirkens Bymisjon deltar omtrent 3500 frivillige medarbeidere i løpet av året. De tilfører arbeidet kvalitet, erfaring, bredde og mangfold, samt økt kapasitet på Kirkens Bymisjons tilbud og tjenester.

Videre vet vi at det å engasjere seg som frivillig medarbeider gir mening og fellesskap tilbake til den enkelte. Et sted en kan bruke kompetanse og krefter, en arena for tilhørighet og deltakelse. Dermed har frivilligheten en dobbel positiv effekt. Innsatsen er et bidrag for medmennesker som trenger det og for samfunnet, samtidig som livskvaliteten øker hos den frivillige selv.

På vakt døgnet rundt, året rundt

Kirkens SOS markerte 40 års-jubileum denne helga. Døgnet rundt, året rundt, er frivillige medmennesker på vakt for å møte mennesker som trenger noen å snakke med. På telefon, chat eller SOS-meldinger. Kirkens SOS mottok i fjor 173.000 samtaler. Selvmord var tema i tolv prosent av disse.

Det er frivilligheten som bærer Kirkens SOS. Dyktige ansatte legger til rette, rekrutterer, mobiliserer, skolerer, administrerer og følger opp på beste vis. Men det er de frivillige som er selve SOS-tjenesten. Når noen ringer til Kirkens SOS, ofte midt i en dyp krise, er det kloke og varme frivillige medarbeidere som svarer i andre enden.

Det er 40 år siden noen framtidsrettede ildsjeler i Kirkens Bymisjon etablerte det første Kirkens SOS-senteret. Nå finnes lignende SOS-sentre en rekke steder i landet, både innenfor og utenfor Kirkens Bymisjon.

Støtter barnefamilier

Forrige uke feiret vi også at Home-Start Familiekontakten har vært en del av Kirkens Bymisjons arbeid i 15 år. Frivillige medarbeidere drar hjem til barnefamilier som har behov for støtte i en krevende hverdag.

Både barn og foreldre kan ha både glede og nytte av en ekstra ressursperson, en trygg voksenperson som kommer hjem og er der for deres del. På jubileumsfesten denne uka fikk vi høre hvordan en mor som ukentlig har hatt besøk av en frivillig familiekontakt, beskrev disse besøkene som den dagen i uka da sola kom inn i huset.

Verd en fest

Frivilligheten er verd en fest, enten det er 40 eller 15 år som feires, eller kun fordi frivilligheten i seg selv er så utrolig verdifull. I Kirkens Bymisjon er frivillig innsats en ekstra verdi i arbeidet vårt, noe vi prøver å hegne om og utvikle videre hele tiden.

De frivillige oppgavene er mange og svært ulike. Noen serverer et måltid, andre deltar i jurist-turnus hos Gatejuristen eller i helsearbeiderturnus på Helsesenteret for papirløse migranter. Noen deltar i oppsøkende arbeid inne på Oslo Sentralstasjon, mens andre er med i pensjonistpatruljen som gir en hjelpende hånd til mange i Ullern bydel. Flere eksempler kunne vært nevnt. Mangfoldet er stort og mulighetene er mange.

Les også: 5 grunner til å være frivillig

Trykk her for mer informasjon om å være frivillig i Kirkens Bymisjon.
Trykk her for å bli frivillig i Kirkens SOS.
Trykk her for å bli frivillig gjennom Home-Start Familiekontakten.

NB! Har du ikke anledning til å være frivillig, kan du likevel gi av din tid, rett og slett ved IKKE å bruke telefonen din. Les mer om appen GiTid her.