5 grunner til å være frivillig

Visste du at mennesker som jobber frivillig er lykkeligere enn andre?

Telefonen ringer på kontoret, og jeg hører med en gang hvem det er. Den tynne stemmen i andre enden forteller begeistret: «Sunniva, i dag kom Anne til meg med kake og blomster. Tenk at hun husket det. Tenk at hun finnes!».

Gudrun mistet ektemannen sin for 15 år siden, og noen år senere mistet hun begge barna. I fjor tok Gudrun kontakt med oss på St. Hanshaugen Frivilligsentral. Hun hadde lest i lokalavisen at vi hadde frivillige som kunne hjelpe til med blant annet innkjøp. Gudrun er over 90 år og bor i 4. etasje i en gammel bygård uten heis. Nå syntes hun det var blitt litt tungt å bære handleposene.

Anne ble Gudruns faste frivillige innkjøper. Én dag i uken kom hun og handlet inn, etter hvert ble det mer enn handling. Gudrun inviterte på kaffe, og Anne fikk høre historiene om livet til en dame som har opplevd både 2. verdenskrig og hilst på Sean Connery. Anne fikk også høre om Ole, som var Gudruns store kjærlighet. De hadde forelsket seg på dansegulvet da de var 16 og var gift i over 50 år. Ole glemte aldri bryllupsdagen deres. Hvert år kom han med kake og blomster, dagen skulle feries. Og i dag hadde de feiret igjen.

Vennskapet mellom Anne og Gudrun illustrerer det gode som oppstår når du arbeider som frivillig. Hvis du fortsatt er i tvil om du dette er noe for deg, skal jeg gi deg fem gode grunner:

1. Bruk for alle

I Kirkens Bymisjon sier vi at vi ønsker et samfunn hvor det er rom for alle. Rom for alle betyr også bruk for alle. Alle kan bidra på en eller annen måte. Man kan ikke hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Vi inviterer alle nye frivillige til en samtale for å bli bedre kjent og finne ut hvordan hver enkelt kan og ønsker å bidra med. Noen ønsker praktiske oppgaver, som å lage mat og male, andre ønsker mer sosiale oppgaver, som å være besøksvenn eller leksehjelper. Våre frivillige er i alle aldre og har ulik kulturell og religiøs bakgrunn. I en av våre omsorgsboliger har vi for eksempel to frivillige gutter på 15 år som hver torsdag inviterer beboerne til spillekveld, hvor de eldre kan få prøve seg på både X-box og Playstation.

2. Læring, mestring og utfordring

«Vel brukt, men ikke utbrukt» var det en som sa til meg. Han var blitt pensjonist, og hadde fått mer tid. «Etter tre måneder som pensjonist fant jeg ut at jeg hadde lest alle bøkene jeg hadde planlagt å lese, og barnebarna hadde det for travelt til å henge med bestefar hver dag». Han trengte noe å fylle dagene med og føle at noen hadde bruk for han.

Med masse erfaring og et langt liv som lærer bak seg, ble han en kjemperessurs for oss den dagen han startet som kokk på en av våre virksomheter for folk i rusmiljøet. Matlaging hadde ikke vært hans sterkeste side, men han ville ha en utfordring. Da han skjønte at folk faktisk likte maten han laget, fortalte han at det føltes som å være elev på skolen igjen, og at han hadde fått A fra læreren.

Frivillig arbeid gir mulighet for personlig utfoldelse og kreativitet, samt læring og mestring. Mange av våre frivillige tar kontakt med oss nettopp fordi de ønsker å lære noe nytt, møte folk de ellers ikke ville møtt og utfordre seg selv. Noen ønsker å bruke sin erfaring og yrkeskompetanse, som juristene som tilbyr gratis juridisk rådgivning en gang i uken ved Rettshjelpssentralen. Andre ønsker å gjøre noe helt annet enn det de driver med til daglig, som siviløkonomen som ønsket å jobbe med folk istedenfor tall.

3. Det er fint å gjøre noe bare fordi man har lyst

Hverdagen er full av krav og plikter – mange ting som må gjøres. Frivillig arbeid derimot, velger du helt selv. Du velger selv hva du skal gjøre og hvor mye du ønsker å bidra. Selvfølgelig har vi noen forventninger til deg, men disse blir vi enige om på forhånd.

«Det er godt å gjøre noe fordi jeg har lyst til det og ikke fordi jeg føler jeg må», mente Ingvild. Hun var akkurat ferdig på videregående da hun tok kontakt med oss og ville vite mer om hvordan hun kunne hjelpe andre. Skolelei og usikker på hva hun ville gjøre, bestemte hun seg for å ta et friår, jobbe i butikk og være frivillig. Hun ville begynne forsiktig. I frykt for at hun skulle på ta seg for mye og møte for mange forventninger, bestemte hun seg for å hjelpe til én gang annenhver uke med dataopplæring på et av våre eldresentre. Ikke lenge etter var Ingvild der én dag i uken, og dataopplæring hadde blitt til Facebook-opplæring.

«Det er ingen som sier at jeg må være på eldresenteret, men jeg føler at jeg må dit fordi det gir meg noe og jeg ser hvor glade de blir når jeg kommer dit og de kommer seg på nett», forteller hun.

4. Frivillighet gir lykke

Frivillighet har ikke bare en positiv effekt på samfunnet som helhet, mennesker som arbeider frivillig er lykkeligere enn andre, skal vi tro professor Ruut Veenhoven ved Erasmus University Rotterdam i Nederland.

Veenhoven leder forskningsdatabasen The World Database of Happiness, som inneholder statistisk materiale og en stor mengde forskningslitteratur om lykke. Ifølge professoren bidrar frivillig arbeid til lykke på flere måter. «Det gir mer sosial kontakt, men bedrer også sjansen for å bli kjent med andre utover det frivillige nettverket, fordi det forbedrer folks sosiale evner. Frivillige lærer også om demokrati: Å samhandle med andre, bygge egne nettverk og bidra i bredere beslutningsprosesser. Alt dette bidrar til lykke», mener Veenhoven.

På samfunnsnivå er det heller ingen tvil om at kultur og frivillighet er svært viktige for lykke og livskvalitet. Dette er to vesentlige faktorer i det som regnes som gode, stabile og demokratiske samfunn, ifølge en rapport utgitt av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i 2010.

5. Begge parter får noe tilbake

Gjensidighet er viktig for å lykkes med frivillig arbeid – begge parter må føle at de får noe igjen. Følelsen av å være til nytte og glede for andre, skaper gjensidighet i forholdet mellom den som gir og den som får hjelp.

Gjør livet rikere

Etter å ha snakket med Gudrun ringte jeg til Anne for å fortelle hun om om den fine tilbakemeldingen.«Hun er heldig som har deg som frivillig», sa jeg.

«Det er jeg som er heldig, som får lov å besøke henne», svarte Anne. «Det gjør livet mitt litt rikere».

Har du lyst til å bli frivillig i Kirkens Bymisjon? Trykk her.

Samarbeid med One Call: Gi tid – til deg selv og Kirkens Bymisjon!

Les også: Unge frivillige har gitt barnefamilier gode ferieopplevelser