Hvorfor skiller Norge og Sverige lag i tiggedebatten?

Det gir håp når et bredt politisk flertall støtter vårt syn i tiggedebatten. Riktignok gjelder det politikerne i Sverige, men vi kan ha et håp om at de norske folkevalgte kaster et blikk mot naboen før de konkluderer debatten.

Forrige uka ble jeg kontaktet av Fria Tidningen i Stockholm som ville ha en kommentar til den svenske debatten om forbud mot tigging. Det er interessant hvor forskjellig det politiske landskapet ser ut i denne saken, i Sverige og Norge.

Her hjemme har Lillesand, som første kommune, sendt politikernes vedtak om kommunalt tiggeforbud ut på høring. Samtidig har regjeringen varslet at de arbeider for et nasjonalt forbud mot tigging i 2015. Fordi regjeringen er avhengig av støtte i stortinget, er fortsatt ikke siste ord sagt i denne saken.

I den svenske riksdagen er det i følge Fria Tidningen kun det kontroversielle partiet Sverigedemokratene som har tatt til orde for tiggeforbud. Debatten denne uka kommer av at et riksdagsmedlem fra Moderaterna, Cecilia Magnusson, hadde et debattinnlegg på trykk i DN under overskriften ”Förbjud gatutiggeriet för att minska risken för fattigdom.” Hun ble i følge avisen raskt korrigert av partifeller som slo fast at Magnusons syn ikke er i tråd med partilinjen.

I Kirkens Bymisjon blir vi rett som det er bedt om å kommentere eller debattere politiske utspill om tiggeforbud. Det gjør vi gjerne, og vårt budskap er at vi advarer mot å forby den nødshandlingen, det synlige uttrykket for fattigdom, som tigging er. Dessuten bekymrer det meg at debatten om forbud kommer på grunn av fattige tilreisende europeere som tigger, ofte rom fra Romania. Dette skjer samtidig med at nasjonale minoriteter, ikke minst rombefolkningen, erfarer et hardere klima i en rekke europeiske land.

Jeg kan ikke forklare hvorfor Sverige og Norge skiller lag i den politiske tiggedebatten. Den forklaringen må andre fagfolk, forskere og historikere hjelpe til med. Men som representant for Kirkens Bymisjon, i en noe uforutsigbar norsk tiggedebatt, gir det håp når et bredt politisk flertall støtter vårt syn. Riktig nok i Sverige, og riktig nok med unntak av Sverigedemokraterna.

Les også: