Hvordan ser familieferien ut fra barnets perspektiv?

Sommer og ferie betyr for mange barn en tid der foreldres uenigheter og vanskelige familierelasjoner blir ekstra merkbare. Har du tenkt på hvordan familieferien oppleves fra barnets perspektiv?

Lik julen, blir sommeren et forstørrelsesglass på det som er vanskelig i en krevende familiesituasjon. Selv har jeg i opptakten av sommeren hatt mange samtaler med barn og unge knyttet til ferier og forventninger.

Spesielt barn med skilte foreldre kan oppleve denne tiden som vanskelig når foreldrene er i konflikt. Vi ser foreldre som har et så stort fokus på rettighetene til samvær at de glemmer forpliktelsene de har til å være til stede som trygge foreldre, og det er problematisk. Det kan føre til foreldre som vil tvinge gjennom et samvær med barna som av ulike årsaker ikke ønsker det samme. Kanskje har de hverken hatt mye eller god kontakt resten av året, men når ferietiden kommer forventer både foreldre og samfunnet at de skal være sammen. Det kan bli en belastningsfaktor å skulle tilbringe så mye tid sammen, noe som kan bli vanskelig for alle parter. Flere ønsker å legge en plan for samværet.

Vi møter også skilte foreldrene som konkurrerer med hverandre om å gi barnet den beste og fineste ferien. Som fyller den med turer og aktiviteter fra ende til annen. Ofte kan det se ut som om det handler mer om å være bedre enn den andre, enn å gjøre det beste for barnet. Det blir mye å forholde seg til for barn som skal opptre i to hjem og to kulturer, spesielt når foreldrene konkurrerer på den måten.

I Kirkens Bymisjon har vi gratis samtaletilbud til barn og ungdom i flere byer. På Omsorgsstasjonen for barn og unge i Trondheim (OBU), der jeg jobber, møter vi barn og ungdom mellom 12 og 18 og deres familie og nettverk. I ferietiden opplever vi roligere dager, men ser hvor viktig det er at vi allikevel holder døren åpen hele sommeren, mandag til fredag – også ettermiddag og kveld. Her trengs ingen henvisning. Med kort ventetid kan vi som regel tilby samtaletime i løpet av en uke.

Vi fokuserer på hvordan feriedagene ser ut og oppleves fra barnets perspektiv, for slik å hjelpe de voksne med å se det samme.

Siste innlegg på Bystemmer.no: