Gode ferieminner er livsviktige, fordi de varer livet ut

Det er viktig at barn og unge får anledning til å delta der gode minner kan bli til. At det skapes møteplasser og muligheter som åpner for fellesskap, tilhørighet og deltakelse – uten en prislapp som ekskluderer.

Sommer og ferietid ligger foran oss. Mange har planene klare for opphold ved eksotiske
reisemål eller idylliske landsteder. Vi som har levd noen tiår, kjenner betydningen av de gode sommerminner fra oppveksten. For meg står noen somre med uker i Danmark som høydepunkter i barndommen. Nåtidens barn og unge har gjerne langt mer “avanserte” historier å fortelle til klassekamerater ved skolestart.

80.000 barn i fattige familier

For de som vokser opp i hjem med svak økonomi kan ferietiden bli en belastende opplevelse av å “skille seg ut”. Det er lett å forestille seg den frustrasjon foreldre som ikke har mulighet til å gi sine barn særskilte aktiviteter i ferien, må føle. Alle fortjener gode sommeropplevelser.

Ca. 80 000 barn i Norge lever i fattige familier. Mange har innvandrerbakgrunn. Vi vet at fattigdom og dårlige livsvilkår virker isolerende. Gode sommeropplevelser er en motvekt mot dette. Gode ferieminner er livsviktige, fordi de varer livet ut.

Det er viktig at barn og unge får anledning til å delta der gode minner kan bli til. At det skapes møteplasser og muligheter som åpner for fellesskap, tilhørighet og deltakelse. Og at de ikke har en prislapp som ekskluderer.

Heldigvis finnes det mange tilbud om gode ferieaktiviteter for barn og unge i hovedstaden. I Kirkens Bymisjon tilbyr vi flere slike ferieaktiviteter. Mange benytter seg av disse, men vi kan fortsatt nå flere. Sommeren er viktig som noe mer enn fritid og reiseplaner. Sommeropplevelser handler om gode livsvilkår med betydning for hverdagene og resten av livet.

Alle trenger de gode sommeropplevelsene. Alle fortjener dem. Bli med og skap dem.

God sommer!

Se også mest populære innlegg om samme tema: