Dette er mitt liv og min bok

Jeg vil påstå at bokprosjektet “Dette er mitt liv” er et fantastisk prosjekt som burde spres til mange skoler og sykehjem! Det er like godt å innrømme det med det samme: Jeg er forelska i dette prosjektet.

Det er så enkelt og genialt, og det fører til den slags som byen og vi som bor her trenger mer av: gjenkjennelse, vennskap, læring og respekt for mennesker i andre livssituasjoner enn oss selv. Sosial kompetanse er et begrep som også passer inn.

Konseptet er enkelt

Elever fra Gamlebyen skole i Oslo møter beboere på St.Halvardshjemmet, et sykehjem i nærmiljøet drevet av Kirkens Bymisjon. Tre elever blir kjent med én beboer. Det snakkes og intervjues, det blas i gamle fotoalbum, det spises sjokolade og snakkes enda mer. Det tulles og fnises. Det synlige resultatet er at sykehjemsbeboeren etter noen uker mottar sin egen minnebok som elevene har laget. I bilder og tekst blir eldre mennesker minnet om hvem de er og har vært.

– Det er rett og slett et drømmestykke, sier Gerd (93), om boka hun har fått av elevene.

Derfor er dette bokprosjektet viktig

Min begeistring for dette prosjektet henger sammen med at jeg fikk være tilstede da elevene overrakte bøkene til de eldre. Der og da ble jeg overbevist om at resultatet av dette prosjektet er mye større enn det som var synlig på papir, mellom permene i ei bok:

• Eldre på sykehjem, noen med demenssykdommer, mottar en synlig og gjenkjennelig dokumentasjon av hva og hvordan deres liv har vært. Dette er boka om hvem den enkelte er, en knagg for hukommelse og identitet i alderdommen.

• Elevene erfarer at de er i stand til å lage en bok med høy kvalitet og stor verdi. Et prosjekt som gir selvtillit.

• Både elever og eldre opplever at de har noe å bidra med, noe som kan gi de andre gode opplevelser.

• Både elevene og de eldre erfarer at “de andre” er spennende og kompetente mennesker, som er mye mer enn sin alder. Er det ikke slike erfaringer vi trenger alle sammen, for å endre våre fordommer?

• “Dette er mitt liv” bygger bro mellom generasjoner. Slik motvirkes ensomhet og utenforskap.

• Vennskap oppstår. Noen av elevene besøker sykehjemmet på sin fritid, fordi de har venner der.

• Mange barn er uten besteforeldre eller andre eldre familiemedlemmer i nærheten. Da kan det være ekstra fint å bli kjent med andre eldre i nærmiljøet.

Byen trenger flere slike møteplasser

Jeg er helt sikker på at dersom dette prosjektet hadde fått spredning til mange skoler, sykehjem og andre steder der eldre bor eller oppholder seg, ville det hatt gode, positive effekter for både unge og gamle. Denne byen trenger nye og flere møteflater på tvers av aldersgrupper, kulturer og sosiale forskjeller.

Les også: