Angrer du på at du dro til Norge for å selge sex?

Her er seks spørsmål jeg nylig stilte til en kvinne som har solgt sex i mange år, og som har vært utsatt for menneskehandel. Svarene gjorde inntrykk.

De gjorde inntrykk, ikke fordi kvinnens situasjon er så spesiell, men fordi hun så tydelig setter fingeren på hva prostitusjon handler om for mange ofre for menneskehandel. Jeg gjengir her deler av samtalen, som hun gjerne ville ha på trykk.

Imot sexkjøpsloven

Meg: Det er nå en debatt om å oppheve sexkjøpsloven. Hva tenker du om det?
Kvinnen: Jeg er imot sexkjøpsloven.
Meg: Hvorfor det?
Kvinnen: Det å komme til Norge og selge sex har gitt meg muligheten til å gi mine barn i hjemlandet utdannelse, mine foreldre noe å leve av, og jeg kan kjøpe leker og utstyr til barna. Det har gitt meg og barna en bedre framtid. Blir det for vanskelig å selge sex i Norge, må en dra til andre land å selge sex. Skal en redusere prostitusjon må en gå til årsakene til prostitusjon. Det er jeg for.

Meg: Er det lenge siden du så barna dine?
Kvinnen: 7 år.
Meg: Hvordan opplevde du det å selge sex i Norge?
Kvinnen: Prostitusjon er aldri noe jeg har ønsket. Jeg gråt hver dag jeg solgte sex. Jeg ble utnyttet, og jeg opplevde det som farlig.
Meg: Angrer du på at du dro til Norge for å selge sex?
Kvinnen: Nei. Jeg ville gjort det samme igjen.
Meg: Du er ute av prostitusjon, hva tenker du om de som selger sex i gatene nå?
Kvinnen. De trenger trøst og støtte, og de trenger mulighet til å få seg jobb.

Den viktigste debatten

Prostitusjon er for mange sexselgere svaret på manglende handlingsalternativer, og det gjelder for langt flere enn de som er ofre for menneskehandel. Å beholde sexkjøpsloven, eller oppheve den, løser ikke de grunnleggende utfordringene på prostitusjonsfeltet. Når debatten om sexkjøpsloven er over, ønsker vi den viktigste debatten velkommen; Hvilke sosialpolitiske virkemidler er nødvendige, og i hvilken grad er det politisk vilje til å ta i bruk virkemidler for å gi personer som selger sex reelle handlingsalternativer?

Hva mener du? (Si din mening i kommentarfeltet under)

Relaterte innlegg om prostitusjon: