Være verdifull – skape verdier

Heldigvis har vi vår menneskelige verdi på grunn av at vi finnes, det vi er skapt til, og ikke på grunn av det vi presterer eller leverer. Vi blir ikke mer eller mindre verdifulle som mennesker fordi om vi gjør det godt i arbeidslivet, har høy lønn eller et synlig ansikt i media. Heldigvis.

I Kirkens Bymisjons verdidokument står det at alle er skapt med en verdi og en verdighet ingen har rett til å krenke. Alle. Uten unntak. Slike formuleringer hjelper oss til å holde motet oppe og håpet levende på dager da vi selv eller andre kunne komme til å oppføre oss som om noen har større verdi enn andre.

Min far, som døde for 11 år siden, var møbelsnekker og trebåtbygger. Jeg har ikke arvet den tålmodigheten han hadde når grove materialer ble omformet til elegante linjer i et skrog eller til perfekte detaljer på et møbel. Jeg kan se ham for meg mens han holder en båtmodell opp mot lyset og sikter langs vannlinja. Fornøyd stryker han treverket med grove arbeidshender og vet at dette har han skapt. For meg er skjerm, tastatur og samtaler vanlige arbeidsverktøy. Men jeg gjenkjenner gleden når noe er gjort. Når teksten er skrevet eller middagen laget. Når min gamle trebåt har fått et strøk lakk, eller når gulvet hjemme er støvsugd. Det er godt å se resultater av sin egen innsats. Men ofte er det enda bedre å erfare at jeg får noe til sammen med andre.

Det som er knust kan bli til noe vakkert

På våre sysselsettingstiltak skapes det verdier gjennom arbeid og aktiviteter. Engler lages av knust glass. Det som har gått i stykker, kan bli til noe vakkert. Det er det godt å tenke på. Produktene som lages, er en verdi i seg selv. Mange bymisjonsprodukter har dessuten en salgsverdi. Fordi det er vakkert, eller nyttig. Fordi det er kvalitet, eller fordi det er kunst.

Gjennom våre sysselsettingstiltak erfarer arbeidstakere at det å være i jobb gir både respekt og selvrespekt. Dessuten kan det være fint å jobbe sammen med gode kolleger. Ofte kan det være enda finere å gjøre noe sammen enn å bare være sammen.

Å skape noe sammen med andre

I alt Kirkens Bymisjons arbeid er det et mål at mennesker skal få brukt sine ressurser best mulig. På sykehjem og i behandlingsinstitusjoner. I arbeidsmarkedstiltak og barnehjem. Det gjelder for medarbeidere, både frivillige og ansatte, så vel som for alle som kommer i kontakt med våre virksomheter når noe i livet har blitt vanskelig. Vi ønsker ikke et usunt jag etter prestasjoner for å “bli” noe, men at mulighetene legges til rette slik at flere oftere kan kjenne gleden over  å delta, skape og være del av et gjørende fellesskap.