Størst av alt er kjærligheten

I Kirkens Bymisjons kirkerom fortsetter vi å invitere til forbønn og velsignelse for likekjønnede ektepar. Vi vil også legge til rette for at vigsel kan skje i tilknytning til forbønnshandlingen.

Denne uka har Kirkemøtets vigsels-vegring overfor par av samme kjønn, fått stor og berettiget oppmerksomhet. Kirkemøtet klarte dessverre heller ikke å samle seg om å innføre liturgiske handlinger for forbønn/velsignelse av nygifte av samme kjønn.

Daværende ledelse i Kirkens Bymisjon fikk mye verbal motstand da bymisjonen på 80-tallet fremmet saken om likestilling for homofile og heterofile i kirkelige stillinger. Det bymisjonske engasjementet den gangen førte til at Homofrydprisen kom på veggen i Kirkens Bymisjons lokaler, at regnbueflagget dukket opp i noen av Kirkens Bymisjons hus, og viktigst av alt: det førte til at en del mennesker fikk et forsterket håp om en kirke som ikke gjør forskjell på mennesker på bakgrunn av seksuell legning.

I Kirkens Bymisjons egen kirke, Tøyenkirken, har slike forbønnshandlinger funnet sted gjentatte ganger. Det vil vi selvsagt fortsette med, også etter Kirkemøtets manglende vedtak. Tøyenkirken vil være et tilbud til par som ønsker en kirkelig seremoni med forbønn/velsignelse ved inngåelse av ekteskap. Vi ønsker dessuten å legge til rette for at borgerlig vigsel kan skje i tilknytning til den kirkelige forbønnshandlingen. Slik Tøyenkirken er bygget, med kafé, store møterom og et av byens fineste kirkerom, burde det ligge godt til rette for smidig samarbeid mellom borgerlig vigselsmann og Kirkens Bymisjons prester.

Kirken skal være romslig. Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. I lys av denne visjonen vil vi gjerne legge til rette for at par som vil bekrefte sin kjærlighet gjennom å inngå ekteskap, skal erfare at kirka også er for dem. Størst av alt er kjærligheten.

Les også: Å være «den andre»