Et kirkemøte som kan glemmes

Kirkemøte hadde mange saker til behandling, men i mediene dreide det seg om en sak: innføring av vielsesliturgi og forbønnsliturgi for homofile og lesbiske. Kirkemøte klarte det kunststykke å ikke vedta noe som helst.

Kirkemøtet i Nikea var det første økumeniske konsil i kirken. Det var ingen ringere enn keiser Konstantin som hadde innkalt til konsilet og han var selv med på deler av møtet. Biskoper fra hele kirke var samlet fra 20.mai til 25.juli i år 325.

Hovedsaken var spørsmål knyttet til treenighetslæren. Var Kristus og Ånden guddommelige på linje med Gud, Skaperen, eller var de skapt og ikke en del av guddommen. Som en oppsummering av dette møtet ble de formulert et «vedtak» som viste seg slitesterkt; Den nikenske trosbekjennelsen som fortsatt er i bruk i den verdensvide kirke.

Et kunststykke …

Vi har nettopp hatt et kirkemøte i Kristiansand, det var flere biskoper, men ingen keisere til stede. Det nærmeste en kom en keiser må være at møte unektelig gav assosiasjoner til eventyret om keiserens nye klær.

Kirkemøte hadde mange saker til behandling, men i mediene dreide det seg om en sak: innføring av vielsesliturgi og forbønnsliturgi for homofile og lesbiske. Kirkemøte klarte det kunststykke å ikke vedta noe som helst.

Debatten og avstemningen viste to ting:

1) Det er en bevegelse i kirken, det var lenge usikkert om hvor kirkemøtet ville lande. Det ville ikke vært spennende for 10 år siden.

2) I tillegg til konflikten i Midtøsten er homofilisaken det område hvor deler av kirken blir biblisistisk i sin argumentasjon. Man tror det er mulig å finne direkte svar på kompliserte spørsmål i tekster som er blitt til i en helt annen tid og situasjon. Ekteskapet er reservert for mann og kvinne, det finnes det bibelord for.

Ligner debatten om kvinnelige prester

Man behøver ikke å sette seg dypt inn i denne saken for å se paralleller til debatten om kvinnelige prester for et par tiår siden. Det farlige med slike debatter er at den kristne tro bringes i vanry og enda verre, det er noen som må betale høye regninger, denne gangen er det de homofile og lesbiske og deres nærmeste.

Så får vi håpe at Gud og Bibelen ombestemmer seg i dette spørsmålet slik de gjorde det i spørsmålet om kvinnelige prester.

De gjør nok det, ganske snart.

Vedtaket om en økumenisk trosbekjennelse på Kirkemøtet i Nikea ble stående, vedtaket derfra blir fortsatt husket og er konstituerende for den kristne teologi den dag i dag.

Jeg håper kirkemøtet i Kristiansand  snart blir glemt, det vil også være en fordel for den kristne tro.

Les også: