Vi kan ikke faste fra virkeligheten!

Jeg er så grunnleggende uenig med alle dem som forstår faste som 5:2-diett, lavkarbo og mediefri.  En slik grunnholdning til fasten ender i en egosentrisk boble, og har lite til felles med fastens måtehold.

For hva sier det om oss at faste forstås som 5:2-diett og lavkarbo, og ikke som veien til et enklere liv med fokus på verdens urettferdighet? Hva sier det om oss, nå ved inngangen til faste, 40 dager før påsketiden, at vi ikke greier å telle så langt? Til førti. Fordi alt er så tilgjengelig at det umiddelbare alltid er på dagsorden.

Egosentrisk boble

Biskop emeritus Olav Skjevesland har en måte å forstå fasten på, som handler om å trekke seg tilbake – bort fra denne verden – for å komme nærmere Gud og seg selv. Til avisa Vårt Land sier han:

«For tiden er jeg likevel mest opptatt av «mediefaste», for ikke å bli avstumpet i følelseslivet av alle de tøffe nyhetene som slår mot sinnet. Jeg håper mitt reduserte inntak av harde nyheter noen uker fremover vil føre til at jeg bevarer sinnets følsomhet og fleksibilitet.»

Skjevesland er en klok mann, og han gir uttrykk for en forståelse av fasten mange kristne deler. For egen del er jeg likevel grunnleggende uenig. Visst er det en forførende tanke: tenk hvor enkelt det ville vært å være kristen, hvis en nærmet seg Gud ved å fjerne seg fra verden. Men dette er ikke veien å gå; en slik grunnholdning til fasten tror jeg ender i en egosentrisk boble av beskyttet, ufarliggjort kristenliv. På samme måte som et overdrevent fokus på egen diett, på egne kilo, uansett hvor nyttig det kan være for noen, har lite til felles med fastens måtehold.

Nei, vi har ingen rett til å skjerme oss fra «de tøffe nyhetene» – hverken nasjonalt eller internasjonalt – i 40 dager. Vi har ingen rett til å faste fra vår nestes lidelser. Syria brenner, Ukraina skjelver, og isolasjon, sult og kulde er en del av hverdagen i norske byer.

Heia Kirkens Nødhjelp

Den andre kristne grunnholdningen til fasten tydeliggjør vår navnebror Kirkens Nødhjelp hvert eneste år. Det første de skriver om sin aksjon, viser at de nettopp ser de «tøffe nyhetene» rett i hvitøyet:

Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Vi jobber i Syria og andre katastrofeområder for at flest mulig mennesker skal få en sjanse til å overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk reiser seg og får nye muligheter.

Hvilken uendelig forskjell fra denne aksjonen, til oppfordringen om å fjerne seg fra tøffe nyheter. Hvilket ubehag det vekker i oss, kanskje, når kristentroen kobles til internasjonale katastrofer. Men dette ubehaget må vi stå i, spesielt i ukene før påske: vi kan ikke faste fra virkeligheten!

2750 år gammelt forsvar for nødovernatting

Visste du forresten at Jesaja, profeten fra Det gamle testamentet i Bibelen, skriker ut et ca 2750 år gammelt forsvar for nødovernatting? Og han kobler det til den sanne faste! Han levde i en tid der den religiøse eliten synliggjorde sin egen faste. De viste folket hvor mye de sultet og hvor sterke botsøvelser de kunne gjøre ved å legge seg i sekk og aske. Nei, skriker Jesaja, slike egosentriske botsøvelser har ingenting med sann faste å gjøre. Den ekte fasten vil alltid være solidarisk og utadvent:

Er dette den fasten jeg har valgt,
en dag da mennesket plager seg selv
bøyer hodet som et siv
og legger seg i sekk og aske?
Kaller du dette for faste
og en dag etter Herrens vilje?

Nei, dette er fasten jeg har valgt:
å løse urettferdige lenker,
sprenge båndene i åket,
sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker,

å dele ditt brød med sultne
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham,
du skal ikke snu ryggen til dine egne.

Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden,
brått skal helbredelsen komme.
Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge etter deg.

Skriket om å løse urettferdige lenker

Noen av oss velger bort noen goder, vaner og fristelser i fastetiden. For andre er dette en fjern tanke. Men fastens viktigste budskap er uansett skriket fra Jesaja, om å løse urettferdige lenker. La oss hjelpe Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon og alle gode krefter som jobber med dette også i år. Og la oss gjøre hva vi kan i egen by, slik at «hjemløse får komme i hus». For også faste er handling, vi kan ikke faste fra virkeligheten!

Siste innlegg på bystemmer.no: