Å velge å selge sex

Vi tar alle valg i våre liv. Men alle velger ikke på øverste hylle.

Jeg møtte Merete. Hun hadde valgt å selge sex. Det andre tilgjengelige alternativet valgte hun bort, og det fortalte hun om da vi satt i sofaen på massasjeinstituttet hun jobbet på.

Mannen Merete hadde levd sammen med viste seg å ha lurt henne trill rundt. Da han dro var hun ikke bare forlatt alene med barn, men også med skyhøy gjeld. Hun fortalte hvordan hun skulle måtte kvitte seg med boligen sin og leve på eksistensminimum i årevis. Dette betød at barna hennes ikke skulle kunne få en sykkel når den gamle var vokst fra. De skulle ikke tørre å gå i bursdager til vennene sine fordi hun ikke ville ha råd til gaver, og de skulle ikke kunne være med skolen på tur fordi hun ikke ville kunne betale egenandelen. Det utenforskap som dette skulle innebære for barna hennes ville Merete ikke utsette dem for.

Derfor valgte hun å selge sex.

Jeg møtte Patience. Hun hadde valgt å selge sex. Det andre tilgjengelige alternativet valgte hun bort, og det fortalte hun om da vi sto på et gatehjørne i sentrum en sen kveld hun var på jobb.

Patience kommer fra Nigeria. Hun er en av de eldste i en søskenskare på ni. En dag ble familien hennes oppsøkt av en agent som tilbød å ta med en av døtrene til Europa. Patience fortalte hvordan både hun selv og foreldrene hennes nok håpet at akkurat hun faktisk skulle få den utlovte frisørjobben i Italia. At hun ikke skulle ende opp med å selge sex på Europas gater. Men de visste nok at det var slik det kunne komme til å bli. Patience valgte bort en fremtid hvor småsøskene ikke skulle kunne gå på skole. Hun valgte bort en fremtid hvor småsøskene ikke kunne vite om de hadde mat på bordet i morgen og neste uke. Patience valgte muligheten til å bidra til å lette sin fattige families byrder.

Derfor valgte hun å selge sex.

Vi tar alle valg i våre liv. Men alle velger ikke på øverste hylle.