Kommer vennligheten?

Dersom Jesus hadde blitt født i Trondheim denne jula, av en fattig tilreisende, i hva hadde han blitt svøpt? Og hvor hadde han blitt lagt?

Trondheim har en utfordring. I byens gater vandrer folk som mangler tak over hodet. Vi har ikke bedt dem om å komme hit, men faktum er at de er her, det har de rett til, og det må vi forholde oss til. “Så länge klyftorna i Europa och världen växer kommer människor att söka sig dit de hoppas kunna finna försörjning,” skriver Gøteborgs Kyrkliga Stadsmission i sin rapport om “Fattige EU-medborgare i Göteborg”. Spørsmålet er hvordan vi velger å forholde oss til det. “När vi väljer att inte hjälpa dem med de mest basala behoven är resultatet inte minskad migration utan ökat lidande”.

Vennligheten

Et byrå i Trondheim har gått i bresjen for å gjøre byen til “verdens vennligste by”. Jeg synes det er en kjempegod idé. Men vennlighet kommer ikke av seg selv, og den krever nok ekstra mye i møte med det som er fremmed.

Forfatterne av boken “Intelligent kindness» argumenterer nettopp for den forvandlende kraften som ligger i vennlighet. De skriver: «Kindness is not a soft, sentimental feeling […] it is a creative and problem-solving force that inspires and focuses the imagination and goodwill». Det er den kraften som settes i sving når vi bestemmer oss for at alle mennesker skal behandles med vennlighet, og at en forutsetning for vennlighet er verdighet.

Mange lever under uverdige forhold

Jeg kommer akkurat fra Vår Frue kirke, hvor mange fattige tilreisende er innom for å få litt varme i kroppen, litt mat og en hvil blant benkene. Flere begynner å bli bekymret for vinteren som nå kommer. Når kirken stenger om kvelden må de ut i kulden.

Mange lever under uverdige forhold. De er sårbare for utnytting og overgrep. En vennlig by må være en gjestfri by. En gjestfri by må gjøre sitt ytterste for at ingen går til grunne i gatene. Vi trenger alle vennlighet og vi trenger alle tak over hodet.

Det var ikke husrom for dem…

Vi nærmer oss advent og julefeiring. Vi skal minnes, og feire, Menneskesønnen som ble født. Vi kjenner igjen teksten fra evangeliet etter Lukas: “Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.”

Jeg undres: Dersom Menneskesønnen hadde blitt født i Trondheim denne jula, av en fattig tilreisende: I hva hadde han blitt svøpt? Og hvor hadde han blitt lagt?