Gud og de fattige

Dersom vi leser fortellingen om Jesu fødsel slik at det mørke i historien også får tre fram, vil julefortellingen på en sterkere måte signalisere solidaritet og fellesskap med fattige, undertrykte og mennesker på flukt.

Jula er en av de store høytidene i kirka. Over hele verden feires det at Jesusbarnet ble født. I våre kirker er vi blitt vant til at fortellingen om det lille barnet i krybben iscenesettes i et romantisk lys. Vise menn, hyrdene på marken og englene på himmelen er viktige ingrediensene for å skape den lyse stemningen i historien. Har denne fortellingen noe som helst relevans for vårt samfunn? Er det mulig å jakte på en annen Jesus? På en historisk skikkelse som kan inspirere til mer enn julekos?

Julefortelling i et dystrere lys

For i historien om Jesu fødsel finnes også historien om den høygravide, førstegangsfødende Maria. I denne fortellingen rommes smerte, angst og fortvilelse. Maria var langt hjemmefra, i en svært utrygg situasjon. Den vordende pappaen klarte ikke å sikre kjæresten sin hverken et trygt sted å føde eller kyndig hjelp. Fremhever vi dette perspektivet i fortellingen, er det ikke vanskelig å kjenne på kroppen den fortvilede situasjonen Maria og Josef var i.

Men er det noe poeng å fremheve julefortellingen i et dystrere lys? Dersom vi leser fortellingen om Jesu fødsel slik at det mørke i historien også får tre fram, vil julefortellingen på en sterkere måte signalisere solidaritet og fellesskap med fattige, undertrykte og mennesker på flukt. For Maria og Josef deler skjebnen med mange. Også i dag er verden full av kvinner som må føde sine barn under ekstreme forhold. Alt for mange liv er preget av fattigdom, utrygghet og nød.

Hva med den voksne Jesus?

Kan fortellingene om “mannen fra Nasaret” inspirere til solidaritet, aksjon og kamp for sosial rettferdighet? Den historiske Jesus var annerledes enn alle andre. Han tok parti med de fattige. Han brøt grensene mellom kvinner og menn, fattige og rike, “rene” og “urene”. Han inviterte de som levde i randsonen av samfunnet inn i fellesskapet og han gav den enkelte mulighet til å bidra på sine premisser.

Inspirasjon til handling

Jesu handlinger og menneskesyn inspirerer Kirkens Bymisjon i vårt møte med mennesker i byen. Vi er forpliktet til alltid å stå på de fattige og marginalisertes side. Det kan dreie seg om å sikre at papirløse får nødvendig helsehjelp, tilby overnatting til fattige tilreisende, gi gode tilbud til byens rusmiddelavhengige og jobbe for at brukergrupper blir slagkraftige i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering.

Takknemlig for støtte

Vi er derfor svært glade og takknemlige for all den støtten som Kirkens Bymisjon får. I den siste tiden har det blant annet strømmet inn bidrag til juleaksjonen ”Gled en som gruer seg til jul”. Pengene som har kommet inn har gått til måltider og fellesskap på Kirkens Bymisjons møtesteder, kafeer og sentre over hele landet. Drivkraften vår er et strekt ønske om at flere mennesker i byen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg og at vi alle får brukt våre ressurser og egenskaper.