Frivillighetsmodell til etterfølgelse

Gatejuristen opplever at vår frivillighetsmodell kan ha overføringsverdi til andre profesjoner og overfor andre målgrupper enn vår.

5. desember var FNs internasjonale dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling.  Merkedagen ble etablert av FNs generalforsamling ved resolusjon 40/212 allerede 17. desember 1985. På denne dagen oppfordres både myndigheter og organisasjoner til å sette fokus på den innsats som ytes av frivillige verden over.

For Gatejuristens del har frivillighet helt fra oppstarten i 2005 vært en essensiell del av virksomheten, og vi har til enhver tid omtrent 70 frivillige jurister og advokater som bidrar i rettshjelpsarbeidet.

Frivilliges innsats skal ikke undervurderes

Frivillig arbeid blir tradisjonelt forbundet med at ressurssterke personer i alle samfunnslag ønsker å bidra med sin arbeidskraft og sitt engasjement til å hjelpe utsatte grupper. Dette skjer gjerne i forbindelse med for eksempel matutdeling, arbeid for barn og unge, besøkstjeneste og lignende. Disse frivilliges innsats skal ikke undervurderes, og deres arbeid betyr svært mye for dem som benytter seg av tilbudene. For Gatejuristens frivillige er det imidlertid deres fagkompetanse som er etterspurt, og ikke bare deres sosiale engasjementet. Hos Gatejuristen bidrar de frivillige, med sin juridiske utdannelse og bakgrunn, med å yte gratis rettshjelp til personer med rusavhengighet. Gatejuristen opplever at denne formen for frivillig arbeid er sært vellykket, både ved at de frivillige kan bruke sin juridiske kompetanse til å hjelpe personer som ikke får hjelp andre steder, og ved at de frivillige synes det er givende å kunne arbeide med andre typer klienter enn de kanskje møter i sitt daglige arbeid.

«Spesialisert frivillighet»

Gatejuristen opplever at vår frivillighetsmodell kan ha overføringsverdi til andre profesjoner og overfor andre målgrupper enn vår. Vi oppfordrer derfor også andre til å yte det man kan kalle «spesialisert frivillighet». Dersom man bruker frivillige på områder de har utdanning innen, vil man få en dobbel nytteeffekt av den frivillige innsatsen. Man får ikke bare benytte de frivilliges arbeidskraft og engasjement, men ikke minst deres spesialiserte fagkunnskap. Dette gir frivillig arbeid av høy kvalitet.

Gatejuristen ønsker i fremtiden å fokusere enda mer på frivillighet. Nylig fikk vi støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering til videreføring og utvikling av prosjektet «Satellitten». «Satellitten» innebærer at lokale grupper med frivillige i for eksempel Vestfold, Østfold, Hedmark og Troms kan nå en gruppe klienter utenfor Oslo som Gatejuristen ellers ikke ville nådd. Samtidig som man når flere klienter, vil flere jurister og advokater med dette få mulighet til å engasjere seg og bli en del av frivillighetsmiljøet på sin hjemplass.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Gatejuristens leder, Cathrine Moksness.