Hva har klovner på et sykehjem å gjøre?

Noen mente det ville være barnslig og nærmest uverdig å la de godt voksne beboerne måtte forholde seg til gjøglerne. Andre så for seg klovnen på sirkus og tenkte at sykehjemmet ikke var den rette arena for den slags “underholdning”. Hvorfor ikke?

Da Ammerudhjemmet skulle få besøk av KlokkeKlovnene for første gang, var det flere som uttrykte skepsis overfor tiltaket.  Barnslig, uverdig og upassende, var noen av tilbakemeldingene.  Hva er det med klovnen som trigger oss?

Tradisjonelt spiller klovnen svært uintelligent og oppfører seg tungvint og klønete i alt den gjør. I tillegg reagerer den barnslig og har som regel et karikert kostyme. Voksne tar ofte avstand fra en slik leken oppførsel. Problemet er at mange ser altfor alvorlig på tilværelsen og fyller den med mange “må” og “bør”. Dette er den meste effektive måten å ta livet av lekelysten på, mener psykologer.

Utdannet til å møte personer med demens

KlokkeKlovnene er utdannet til å kunne møte personer med demens med mer enn ord. Møtet skal i størst mulig grad bestemmes av sykehjemsbeboerne. Dette er et viktig poeng, for den daglige kommunikasjon på avdelingen bestemmes i liten grad av dem. De er trent til å se og fange opp mange slags impulser hos personer med demens. De sier ja til det som formidles gjennom kroppsspråk, for eksempel en dansefot, øyekontakt og andre signaler. De er i stand til å plukke opp og gi respons på selv små signaler som normalt ikke ville bli lagt merke til. Kompetanse i improvisasjon gjør at klovnene kan bidra til interaksjon, gjerne uten ord.

Andre kommunikasjonsformer 

I vår kultur kommuniserer vi i all hovedsak med ord. Å bruke andre kommunikasjonsformer og sider av seg selv, krever en mer kreativ og åpen holdning til omverdenen. Ved å ha KlokkeKlovnene på besøk, erfarte vi at ansatte fikk nettopp det; en endret holdning til beboerne og sin egen rolle i arbeidshverdagen. For det viste seg at klovnenes tilstedeværelse, varme og humor i mange tilfeller førte til en sterkere tilstedeværelse hos beboerne. De ansatte opplevde positive forandringer i beboernes adferd som de ikke kunne forutse. Slike overraskelser endrer holdninger. Så nå håper vi på enda flere besøk av KlokkeKlovnene i fremtiden.

KlokkeklovnerKlokkeKlovnenes besøk på Ammerudhjemmet er gjennomført med trivselsmidler fra Oslo kommune.

KILDER:
http://laagendalsposten.no/forbruker/vi-har-noe-a-lere-av-barna-1.7592728
http://demensinfo.no/?page_id=4725