Altfor mange bostedsløse og hjemløse i Oslo

Kan du være bostedsløs uten å være hjemløs, eller omvendt? Eller har det samme betydning?

Ordet bostedsløs vektlegger at det er noen som mangler bolig. Slik det defineres i Norge er du bostedsløs om du ikke disponerer egen eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativ. Bostedsløshet kan også være å ikke ha ordnet oppholdssted for kommende natt. Hjemløs gir andre assosiasjoner, som uteligger, alkoholiker, narkoman. Er du hjemløs er du utenfor eller på siden av samfunnet. Det er noe mer enn at du mangler et sted å bo. Det er altfor mange bostedsløse og hjemløse i Oslo.

Som leder av Kirkens Bymisjons boligsosiale arbeid, erfarer jeg hver dag hvordan mennesker som mangler bolig utsettes for stigmatiserende holdninger. Hvordan de opplever seg som avvikere og mislykkede. Om noen velger å bo ute eller sier nei til tilbud de får, er det som regel fordi tilbudene ikke passer. Det er en myte at det er selvvalgt.

Boligmarkedet tar ikke sosiale hensyn og hjemløse har små muligheter uten at boliger og tilbud legges til rette – for den enkelte. Derfor jobber Kirkens Bymisjon for å bistå mennesker som mangler hjem eller bolig. Å strekke seg langt for å gi folk en bolig, er å strekke seg langt for å gi mennesker muligheter, trygghet og rammer i livet.

Noen ganger ser vi at boligen blir et hjem. Ofte skjer det først når man opplever å høre til.

Les også: Livsviktig boligpolitikk