Livsviktig boligpolitikk

Et godt samfunn er et samfunn med rom for alle – også i den mest bokstavelige betydningen. Vi er spente på om den nye regjeringen vil se, og handle ut fra, at en inkluderende boligpolitikk er livsviktig.

Å leve er å bo. Å bo er å leve. På mange språk er bo og leve det samme ordet: Where do you live? Aquí vivo?

Så grunnleggende er vårt behov for en stabil og trygg bolig. Et sted vi ikke bare har som adresse. Men som vi kan kalle vårt hjem. Hvor vi er hos oss selv. Hvor vi kan invitere venner og familie. Hvor vi kan være vert. Hvor vi kan hvile ut. Samle krefter til å gå ut og møte verden. Det handler om livet.

En forsterket sosial boligpolitikk

Så boligpolitikken er intet mindre enn livsviktig. Vi trenger en forsterket sosial boligpolitikk. I landet vårt er det faktisk alt for mange som ikke bor, ikke bor stabilt, ikke har et hjem. Det svekker selvsagt deres muligheter til å takle andre livsutfordringer. Hvordan kan man for eksempel klare å kjempe seg ut av rusavhengighet om man ikke en gang har en trygg bolig?

Det er også for mange som står i fare for å bo seg i hjel, som vi folkelig sier. Til tross for at bolig handler om livsopphold og basisbehov, og er en grunnleggende menneskerett, er reguleringen av hvem som får hvilken bolig for det meste overlatt til markedskreftene. Og boligmarkedet i Norge er knallhardt. Det er en markedsovertro i boligpolitikken, mener mange som selv befinner seg på utsiden, og strever med å skaffe seg og beholde en trygg bolig.

Booppfølging virker

Vi trenger flere leieboliger. Og vi trenger økt satsing på boligsosiale tiltak. Kunsten å bo kan være krevende hvis utgangspunktet er skeivt, og man har dratt på seg mange dårlige erfaringer. Booppfølging er tiltak som virker. Som sparer enkeltmennesker for mange lidelser, og samfunnet for store kostnader. Men likevel opplever vi utilstrekkelig vilje fra myndigheter til å satse stort nok og presist nok på dette feltet – og bevilge det som skal til.

Et godt samfunn er et samfunn med rom for alle – også i den mest bokstavelige betydningen. Vi er spente på om den nye regjeringen vil se, og handle ut fra, at en inkluderende boligpolitikk er livsviktig.

Les mer om bolig i nyeste utgave av bladet Bymisjon: